Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Ta del av kunskap kring byggnaders klimatpåverkan

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Hållbar markutveckling Publicerad 21 januari, 2021

Älvstranden Utveckling har höga ambitioner inom klimatområdet. Målsättningen är att minska utsläppen med 50 procent från det som byggs i Älvstaden inom några år.

Som ett led i att nå vårt affärsmål ”minskad klimatpåverkan” har vi tagit hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet. De har tagit fram ett kunskapsunderlag kring hur mycket nybyggda flerbostadshus och kontor genererar i klimatutsläpp, vilka goda exempel som finns i Sverige och vad som är viktigt att tänka på när klimatkrav ska ställas.

För att sprida informationen inom staden och branschen genomförde vi under december 2020 ett webinarium. Det går att lyssna på webinariet i efterhand.

Seminariet om byggnaders klimatpåverkan, i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet.

Nu arbetar Älvstranden vidare för att omsätta slutsatserna i underlaget till konkreta aktiviteter inom Älvstaden.

Följs oss gärna på LinkedIn för att följa utvecklingen