Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Studenter skissar på framtidens Masthuggskaj

Pressmeddelanden Publicerad 8 oktober, 2014

Onsdagen den 8 oktober ska de fyra arkitektkontor som fått i uppdrag att skissa på nya Masthuggskajen delredovisa sitt arbete. Parallellt startar dessutom ett studentuppdrag som syftar till att ta fram idéer på hur området kan utformas till en hållbar stadsdel med inkluderande mötesplatser. 

Under sex veckors tid har fyra arkitektkontor arbetat intensivt med utformning av struktur för den nya delen av staden som kallas Masthuggskajen. Onsdagen den 8 oktober är en viktig milstolpe för projektet, då är det nämligen dags för delredovisningen av arbetet. Det innebär att arkitektkontoren bland annat ska presentera idéer för områdets karaktär och identitet samt utkast till trafik- och strukturplan.

Parallellt startar även ett projekt, där en grupp studenter får ett avgränsat uppdrag att ta fram förslag och idéer för kajpromenadens innehåll, attraktiva mötesplatser och funktioner i den moderna staden som stöttar hållbara livsstilar. Initiativet är ett samarbete med Miljöbron som är en ideell organisation som bland annat koordinerar examensarbeten för att utveckla miljöarbetet hos näringslivet.

– Samarbetet med Miljöbron ger en möjlighet att engagera studenter i stadsutvecklingsprocessen. På så sätt hoppas vi få in kreativa och nya inspel i arbetet. Samtidigt får studenterna erfarenhet och en inblick i arbetsmarknaden, säger Åsa Vernersson, Projektledare Älvstranden Utveckling.

I december kommer arkitektkontorens och studenternas förslag att ställas ut för allmänheten. Förslagen ska sedan vara en del i det fortsatta arbetet med detaljplanen för området.

– Både arkitekternas och studenternas uppdrag är att infria visionen om Älvstaden. Det vill säga att här utveckla området mellan Järntorget och Stigbergsliden till en attraktiv del av innerstaden med plats för nya lägenheter, kontorslokaler, butiker och kultur. Förhoppningen är att deras arbete ska leda till en mängd konkreta uppslag och idéer på hur området kan utformas till en levande stadsdel med inkluderande mötesplatser och ett tydligt hållbarhetstänk. Fokus ligger på de tre hållbarhetsdimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, säger Per Osvalds, Stadsbyggnadskontoret

Masthuggskajen kommer inom de närmaste åren att utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC Property Development, Riksbyggen Ekonomisk Förening, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling, som även tagit initiativ till de parallella uppdragen. Målet är att området ska knyta samman Linné, Majorna och Centrum och utvecklas till en levande och hållbar stadsdel med en blandning av stadspuls och lokalt liv.

Följande arkitektkontor ska presentera idéer för Masthuggskajen:

  • Tegnestuen Vandkunsten a/s (Danmark)
  • Tovatt Architechts & Planners AB (Sverige)
  • Kanozi Arkitekter AB (Sverige)
  • BAU-B Arquitectura I Urbanisme SLP (Spanien)

 

För mer information, kontakta:
Per Osvalds, Stadsbyggnadskontoret
Mail: per.osvalds@sbk.goteborg.se
Tel: 031-368 18 51

Åsa Vernersson, Projektledare Älvstranden Utveckling
Mail: asa.vernersson@alvstranden.goteborg.se
Tel: 031-368 96 40