Skeppsbrons exploateringsekonomi

Aktuellt Publicerad 25 oktober, 2020

Älvstranden Utveckling har tagit fram ett internt PM för redogöra för Skeppsbrons exploateringsekonomi, då det finns olika bilder av den. Detta PM förklarar i koncentrat ärendet som ligger för beslut i kommunfullmäktige och handlar enbart om finansiering av allmän plats.