Nu söker vi projektledare som tillsammans med oss driver och tar ansvar för Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Lockar det dig att arbeta med några av stadens mest spännande byggprojekt? Vill du vara med oss på resan mot framtidens Göteborg? Då vill vi väldigt gärna att du hör av dig.

En spännande arbetsplats

På Älvstranden Utveckling är vi cirka 90 medarbetare som jobbar med fokus på hållbar stadsutveckling. Att utveckla en stad där människor i generationer framöver kan leva ett gott liv. Genom våra grundläggande värderingar ”STAD”; att samarbeta, tänka nytt, ansvara och driva – skapar vi tillsammans resultat. Vara i framkant inom hållbar stadsutveckling är viktigt för oss.

Som projektledare hos oss jobbar du med uppdrag som får betydelse för väldigt många människor under en lång tid. Uppdrag som sträcker sig från tidiga insatser för planarbete, till att samordna byggprojekt från start till mål. Det är ofta komplexa projekt, där många intressenter och aktörer bidrar för att förverkliga stadens mål och visioner. Eftersom vi driver flera projekt parallellt är Älvstranden Utveckling dessutom en ovanligt spännande arbetsplats för dig inom bygg- och fastighetsbranschen. Där du får möjlighet att samarbeta med många olika specialister och funktioner.

Hos oss är det viktigt att jobba tillsammans. Att våga tänka nytt, ta ansvar och driva våra projekt framåt. Och vare sig du är en rutinerad projektledare, med flera års erfarenhet av stadsutveckling, eller mer junior, med hungern att utveckla dig, så är vi övertygade att du kommer att trivas här.

Du får en viktig roll med många arbetsuppgifter

Du planerar, organiserar och genomför ett eller flera projekt parallellt, där du ansvarar för tidsplanering, resurshantering, prognoser, budget och ekonomistyrning. Du driver fram en detaljplan med fokus på genomförbarhet och god exploateringsekonomi samt markanvisar området till en eller flera exploatörer. Projekten drivs bland annat i konsortieform utifrån Älvstadens vision och fastlagda principer om hållbarhet. I ett sådant projekt blir ditt uppdrag även att samordna markanvisade byggherrar i såväl planskede som genomförandeskede, projektleda vårt åtagande enligt konsortieavtalen, samt planera och engagera stödresurser för att hålla uppe tempot. Till din hjälp har du tillgång till externa och interna resurser inom stads- och fastighetsutveckling, kommunikation, ekonomi, juridik och teknisk förvaltning.

Vare sig du som erfaren projektledare ansvarar för ett större projekt, eller som mindre erfaren leder ett mindre delprojekt, kommer din arbetsdag präglas av stor variation och många kontaktytor. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:

 • Ansvara för att koordinera, samordna och följa upp framdriften i planarbeten och/eller genomförandefaser inom våra delområden.
 • Vara konsortiets beställarrepresentant hos stadens förvaltningar i framdriftsfrågor.
 • Hantera motstridiga intressen och målkonflikter genom prioritering.
 • Analysera miljörisker, till exempel vid sanering och vattenfrågor.
 • Inköp och upphandlingar.
 • Kommunicera projektets utveckling internt och externt

Du är tydlig, strukturerad och drivande

Vi söker dig som har goda ledaregenskaper, förmågan till helhetsperspektiv och som kan skapa driv och entusiasm i dina projekt. Du är tydlig, strukturerad och analytisk, samtidigt som du kan sätta dig in i och vara lyhörd för andra intressenters perspektiv och drivkrafter.

I grunden har du en akademisk examen eller annan relevant utbildning med några eller flera års erfarenhet av projektledning inom fastighetsutveckling. Du kommer att arbeta i en politisk styrd organisation där en förståelse för politikens spelregler är meriterande.

Som projektledare har du förmågan att driva dig själv, skapa resultat och nå mål. Du har god förståelse för affärsprocesserna vid investeringar inom fastighet och infrastruktur. Vi ser också att du förstår och kan arbeta proaktivt i avtalsprocessen och analysera vad olika avtal innebär för projektet och dess partners.

Annan kompetens vi ser som meriterande:

 • Väl förtrogen med projektverktyg.
 • Ta fram budget och kalkyler för projekts genomförande.
 • Byggarbetsmiljösamordning.
 • Lantmäterifrågor
 • Kunskap om arkitektur och gestaltning

För erfarna projektledare är det också en merit att ha erfarenhet av arbete inom hållbar stadsutveckling där kompetens inom vatten och markföroreningar är särskilt viktiga för oss.

Vi vill gärna träffa dig

Vi kan erbjuda dig en roll som projektledare med uppdrag att förverkliga Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla våra medarbetare genom föreläsningar, studiebesök och stormöten där vi delar erfarenheter och insikter. Hos oss finns också stora möjligheter till karriärutveckling då vi hanterar många projekt och medarbetare byter roller och avdelningar för att ta sig an nya utmaningar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Titta gärna här eller ännu bättre: Hör av dig!

Så här söker du

Vi ser fram emot din ansökan senast den 22 maj. I denna rekrytering samarbetar vi med Cordovan Career. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@cordovan.se

Du lämnar din ansökan via ansökningsformuläret här.

När du söker jobb hos Älvstranden Utveckling blir din ansökan en allmän handling.

Fackliga representanter:

SACO
Kristian Käll
0706-95 96 03

Unionen
Camilla Andersson
031-368 96 31