Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Nationell samverkan kring klimatkrav knuffar på omställningen

Aktuellt, Hållbar markutveckling Publicerad 23 augusti, 2023

Vilka klimatkrav ska kommuner ställa för att kunna leda omställningen inom byggsektorn framåt? Det var huvudfrågan som samlade deltagare från flera större svenska kommuner när Göteborgs stad genom Älvstranden Utveckling AB och WSP på tisdagen bjöd in till seminarium.

Temat för dagen var att diskutera klimatkrav vid markanvisningar och markaffärer. På plats fanns deltagare från flera större kommuner som Stockholm, Malmö, Helsingborg, Uppsala, Lund, Nacka och Norrköping.

– Vi kan konstatera att alla medverkande kommuner har kommit igång med att ställa skarpa klimatprestandakrav för hur mycket klimatpåverkan en byggnad får ge upphov till under byggskedet. Deltagarna har antingen redan gått ut med markanvisningar där skarpa krav ställs eller kommer att göra det inom kort, säger Kajsa Andersson, klimatspecialist på WSP som har i uppdrag att stötta Älvstranden Utveckling AB i klimatarbetet.

Att ställa klimatkrav vid markanvisningar är en relativt ny åtgärd för att minska klimatbelastningen i byggsektorn. Många har varit bra på att ställa krav på klimatpåverkan i driftskedet, men själva byggskedet, som står för mer än 50 procent av utsläppen ur ett livscykelperspektiv, har inte varit i fokus. Flera av kommunerna som ställt krav vittnar om mycket gott gensvar från branschen, även med oerhört tuffa klimatkrav och i en besvärlig konjunktur. Det visar att det finns ett stort intresse och förväntan från byggbranschen på att kommuner går före och ställer krav.

– Kunskapsutvecklingen i branschen går oerhört fort och kommunerna har ett stort ansvar att driva på omställningen i byggsektorn genom att vara en tydlig kravställare som sätter adekvata men utmanande krav. Genom en samverkansplattform får kommuner i framkant ett forum att samordna sig gällande klimatkrav, anvisningar för klimatberäkningar, delande av kunskap och erfarenheter, säger Kristian Käll, hållbarhetschef vid Älvstranden utveckling AB.

Seminariet var ett gemensamt initiativ mellan Älvstranden Utveckling AB, Förvaltning AB Framtiden, Exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad och WSP. Nästa träff blir i Uppsala våren 2024.