Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Minskat klimatavtryck i Masthuggskajen när nationellt projekt går in i ny fas

Aktuellt, Hållbar markutveckling Publicerad 1 februari, 2023

Sedan 2020 är Älvstranden Utveckling AB en av 24 parter i det nationella projektet Betcrete, som samlar hela värdekedjan inom cement- och betongbranschen med målet att klimatneutral betong ska finnas på marknaden 2030. Med en budget på 44 miljoner från Vinnova, och med RISE i spetsen, går projektet nu in i en tredje fas.

Projektet Betcrete går hand i hand med ett av våra strategiska femårsmål: att minska utsläpp av växthusgaser från all nybebyggelse och ombyggnad med 50 procent i Älvstaden. Projektet samlar betong- och cementindustrierna, forskare och byggherrar och vår medverkan innebär att vi får tillgång till den bästa expertisen inom betong- och klimatfrågor i Sverige. Främst drar vi nytta av Betcrete i arbetet med Masthuggskajen, som ingår som demonstrator.

– De flesta byggnaderna i Masthuggskajen kommer att byggas med stål- och betongstomme. Det är fullt möjligt med befintlig teknik och kunskap att halvera klimatutsläppen från betongkonstruktioner, men det görs inte fullt ut i byggprojekt i Sverige idag, säger Kristian Käll, hållbarhetschef. Vi vill med Betcrete säkerställa att alla delprojekt i Masthuggskajen jobbar enligt best practise och/eller prövar ut nya klimatförbättrade lösningar.

Minskad klimatbelastning med alternativa bindemedel

Med Betcrete 3.0 ska man bland annat arbeta med utveckling av alternativa bindemedel och alternativa materialflöden, liksom ta fram fler demonstratorer – anläggningar där nya lösningar kan testas i praktiken.

– Betonganvändning utgör åtta till tio procent av de globala koldioxidutsläppen, och i Sverige har vi en tendens att använda betong med en större cementinblandning, och därmed ett större klimatavtryck, än vad som är nödvändigt ur ett hållfasthetsperspektiv, säger Kristian Käll. Genom nätverket i Betcrete får vi möjlighet till ett konkret stöd till Masthuggskajens delprojekt för att kunna tillämpa bästa möjliga kunskap och minska klimatbelastningen från betongen.

 

Läs mer om Betcrete 3.0: Betcrete 3.0 – för klimatneutral cement- och betongindustri

Läs mer om Älvstranden Utveckling AB och Betcrete: Älvstranden Utveckling samverkar för klimatneutralt byggande – Älvstranden Utveckling (alvstranden.com)