Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Milstolpar i Älvstranden Utvecklings historia

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Hållbar markutveckling Publicerad 19 januari, 2021

Älvstranden Utveckling har sedan 1990-talet varit med och utvecklat Göteborg längs med Göta älv. Steg för steg har vi fyllt varvs- och industriområden med nya verksamheter, bostäder och mötesplatser; resultatet är 8 000 bostäder, nya kontorsytor med 20 000 arbetsplatser och 10 000 utbildningsplatser.

Sedan 2013 är uppdraget att förverkliga Vision Älvstaden, vi ska fortsätta skapa förutsättningar för tillväxt i näringsliv, verksamheter och boende, föra Göteborg närmre vattnet och bygga ihop staden.

1990-talet

Utvecklingen av Eriksberg inleds. Hotel 11, Eriksbergshallen, kajpromenad, bryggdäck och bostadsprojekt vid älven uppförs i egen regi eller i samarbete med privata byggherrar. Innan bostadsproduktionen drogs igång sattes området på kartan med hjälp av konserter av Madonna, Michael Jackson och Rolling Stones, tävlingar och större konstutställningar.

1996 Göteborgs stad köper samtliga aktierna i Eriksbergs Förvaltnings AB för en krona av statliga Stattum. Samtidigt ger man bolaget ett tillskott på 100 miljoner kronor.

Ur beslutsunderlag: ”Om Norra Älvstranden utvecklas till ett område med verkligt stor attraktionskraft vad gäller företagsetableringar och bosättning kan området få en stor framtida betydelse ekonomiskt och kvalitativt för Göteborg och regionen.”

1996-2000

För att ta ett helhetsgrepp om Norra Älvstranden överför staden successivt utvecklingsbar mark i området till Älvstranden Utveckling. Fastighetsaffärer görs med Göteborgs Hamn och fastighetskontoret samtidigt som Lindholmen Utveckling fusioneras med Älvstranden Utveckling.

2000-2005

 • Älvstranden Utveckling får i uppdrag att skapa innovationsmiljö som är attraktiv för Sveriges ledande företag inom fordonsindustri, telekom och informationsteknik. Det leder till att bland andra Volvo, Ericsson, Semcon och Sigma etablerar sig på Lindholmen samtidigt som Lindholmen Science Park växer fram.
 • Sannegårdshamnen med 1400 lägenheter, börjar byggas i konsortium med fem byggherrar.
 • Älvstranden bygger Eriksbergs köpcentrum, vilket säljs 2005.

2004-2005:

 Älvstranden Utveckling får i uppdrag att även arbeta med utveckling av Södra Älvstranden, Backaplan och Gullbergsvass. En internaffär genomförs där 1,6 miljarder i upparbetade värden överförs från Älvstranden Utveckling till Göteborgs Stad.

 

2005-2010

 • Färdigställer 116 lägenheter i Hamnhuset i Sannegårdshamnen. Älvstranden Utveckling går före och höjer ambitionsnivån för energieffektiva hus genom Sveriges första flerbostadshus som även är passivhus.
 • Bygger SVT-huset på Lindholmen som avyttras 2006.
 • Älvstranden Utveckling säljer sitt bestånd av hyresrätter och byggrätter för hyresrätter, till allmännyttan.
 • Älvrummet på Kanaltorget invigs
 • Genomförande av detaljplanerna för Kvillebäcken och Västra Eriksberg påbörjas. 

2010-2015

 • Genomförande pågår i Västra Eriksberg, Kvillebäcken och Örgryte Torp
 • Bygger Kville Saluhall
 • Utvecklingen av Lindholmen fortsätter med nya kontor och hotell.

Bolaget får förtydligat uppdrag 2013: att förverkliga den politiskt beslutade Vision Älvstaden som har mycket höga ambitioner inom hållbar stadsutveckling. Bolaget ska fortsatt förvärva, uppföra, förvalta och avyttra fastigheter och byggnader samt kunna ta risker och verka både som utvecklare/exploatör och byggherre. Älvstranden ska inte längre vara långsiktig fastighetsägare.

2015-2020

2017 var en tredjedel av alla färdigställda bostäder i Göteborg sprungna ur olika projekt som Älvstranden Utveckling arbetat med genom utveckling av bolagets mark.

Lindholmen:

 • Mark för Karlastaden och fordonskoncernen Geelys europeiska innovationscenter avyttras.
 • Genomförande av detaljplan för Lindholmshamnen med cirka 700 lägenheter startar.

Södra Älvstranden:

 • Genomförande av detaljplan för Masthuggskajen påbörjas, ett konsortium med fem olika byggherrar bildas, med 1300 lägenheter, 140 000 kvadratmeter kontor, levande gatuplan och en ny halvö ut i älven.
 • Byggrätt för resecentrum Stenpiren utvecklas och säljs. Färdigställt 2016.

Genomförande av detaljplan för Västra Eriksberg, Örgryte Torp och Kvillebäcken slutförs. Totalt cirka 5000 bostäder och verksamhetslokaler.

Frihamnen:

 • Förberedelser pågår för genomförande av detaljplaner i Frihamnen.
 • Utvecklingen av Jubileumsparken påbörjas, över 100 000 personer besöker Allmänna badet och bastun 2019.
 • Bygget av 900 bostäder med tillfälligt bygglov i Frihamnen startar 2019.