Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Lunchseminarium: Hur hållbart blir Masthuggskajen? 

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Hållbar markutveckling Publicerad 5 maj, 2021

På Masthuggskajen i centrala Göteborg byggs nu cirka 1 300 bostäder, hotell och uppemot 6 000 arbetsplatser. Området kommer också att innehålla verksamhetslokaler, kommunal service och två nya parker. Hur bygger vi vidare på de värden och verksamheter som redan finns i området när vi utvecklar en ny del av staden? Hur blir Masthuggskajen en hållbar stadsdel?  

Fredag den 7 maj bjöd vi in till ett lunchseminarium för att diskutera hållbarhetsarbetet på Masthuggskajen och hur långt vi har kommit. 

Ta del av seminariet via länken: https://youtu.be/2bPMvPIy5FE 

Medverkande:
Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren
Johanna Hult-Rensch, regionchef, NCC Property Development
Anders Johansson, biträdande marknadsområdeschef, Riksbyggen
Per Osvalds, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
Rebecca Palosaari Fogler, samhällsutvecklingschef, Hyresgästföreningen
Kristian Käll, processledare hållbarhet, Älvstranden Utveckling

Moderator Ulf Kamne, A Beautiful Soup.

 

Första hållbarhetsrapporten klar

Vision Älvstaden som antogs av kommunfullmäktige 2012 har ett tydligt hållbarhetsfokus. Masthuggskajen är det första delområde som planerats helt utifrån visionen för Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Nu presenteras den första hållbarhetsrapporten för området. 

– Det är en viktig milstolpe att kunna publicera en första hållbarhetsrapport från genomförandet. Vi är många som arbetar hårt med att genomföra de hållbarhetsåtaganden som följer med projektet, säger Kristian Källprocessledare hållbarhet på Älvstranden Utveckling. 

Hållbarhetsrapporten ger en första indikation på hur Vision Älvstaden förverkligas på Masthuggskajen. Rapporten visar både styrkor och utmaningar som projektet arbetar med för att nå hela vägen mot en inkluderandegrön och dynamisk utveckling  Masthuggskajen.  

Kontakt

Kristian Käll

Kristian Käll

Hållbarhetschef 031-368 96 04
Mejla Kristian kristian.kall@alvstranden.goteborg.se