Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Kommentar med anledning av uppgifter om våra inköp av konsulter

Okategoriserade Publicerad 19 april, 2023

Sedan ett par veckor tillbaka har Älvstranden Utveckling lämnat ut ett stort antal handlingar till media. Det har rört inköp, upphandlingar och fakturor från konsulter som Älvstranden Utveckling arbetar med.

Vi vill här ge en bakgrund till de uppgifter som publicerats i media lördag 15 april.
Älvstranden Utveckling har sedan 2016 anlitat en konsultfirma inom hållbarhet, Friends of Gothenburg (FOG). Deras arbete har främst varit kopplat till utvecklingen av Masthuggskajen, men de har även haft uppdrag inom andra projekt bolaget jobbat med. Två personer på FOG har tidigare varit anställda på Älvstranden Utveckling AB: Vice VD var miljöchef och slutade med avgångsvederlag 2015. VD var anställd som miljöstrateg och sade upp sig från sin tjänst 2016.

— Det satt bägge på stor kompetens i de projekt de arbetade med och vi är glada att vi lyckats knyta upp dem som konsulter när de slutade hos oss, säger Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling AB.

Den tidigare miljöchefen slutade med ett avgångsvederlag motsvarande en årslön, och fortsatte därefter att jobba med fyra projekt under 2016 och 2017. De uppdragen var en del i uppgörelsen när han skulle sluta, det som i artikeln beskrivs som “hemlig miljonuppgörelse”.

— Vi har diariefört konsultuppdraget, men inte själva uppsägningsavtalet, vilket vi borde ha gjort. Alla uppgifter har dock funnits i hans personalakt och har lämnats ut till media, säger Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling AB.

Sedan 2016 har FOG fakturerat Älvstrandenkoncernen drygt åtta miljoner kronor. Hälften av de kostnaderna har tagits direkt av Älvstranden Utveckling, den andra halvan är kostnader kopplade till konsortiet på Masthuggskajen.

— Som kommunalt bolag följer vi Lagen om offentlig upphandling (LOU). Men vi arbetar också med den privata sektorn i byggkonsortier, bland annat i Masthuggskajen. Där är vi i minoritet och kan inte ensamma avgöra hur upphandlingarna ska ske, då sker inköpen med hänvisning till det så kallade konsortieundantaget, och det är det som skett i det här fallet, säger Lena Andersson.

Att media granskar oss är i grunden något bra och det hjälper oss att bli ännu bättre i våra rutiner och arbetssätt. Vi har snabbt och korrekt lämnat ut alla handlingar som efterfrågas, precis som vi ska göra.