Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Klimatavtrycket i Frihamnen kan halveras

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Fastighetsutveckling, Hållbar markutveckling, Frihamnen Publicerad 28 juni, 2021

Det går att minska klimatpåverkan med upp till 60 procent vid utvecklingen av Frihamnen, jämfört med att använda konventionella metoder och tekniker. Det visar en ny klimatanalys på stadsdelsnivå som Älvstranden Utveckling tagit fram.

I utvecklingen av Frihamnen ingår bland annat byggandet av nya kontor, lokaler och bostäder, spårväg, gator och ledningar samt Jubileumsparken med bad. Nu visar en ny klimatanalys att det går att reducera klimatpåverkan i Frihamnen genom att använda befintliga tekniker.

— Analysen är unik eftersom den undersöker klimatpåverkan från alla ingående delar i ett stadsutvecklingsprojekt. Resultaten visar att det är möjligt att reducera utsläppen med 60 procent och att det främst är byggnaderna som står för utsläppen, säger Åsa Lindell, hållbarhetsstrateg på Älvstranden Utveckling.

Klimatanalysen har gjorts av teknikkonsulterna Tyréns som började med att göra en uppskattning av vilka delar av utvecklingen av Frihamnen som skulle ha en stor påverkan under projektets gång för att därefter undersöka vilka åtgärder som kan minska klimatpåverkan i hela processen, allt från rivning och sanering till att ny infrastruktur och att byggnader står klara. Resultatet visade att byggnaderna och dess grundläggning står för 90 procent av klimatpåverkan. Detta beror på den stora materialåtgången som uppstår med byggnader i många våningsplan samtidigt som markförhållandena i Frihamnen är svåra vilket kräver många och långa pålar. Totalt beräknas klimatpåverkan för hela projektet vara cirka 360 000 ton koldioxid, en siffra som motsvarar ett års klimatutsläpp från ca 40 000 personer i Sverige. Älvstranden Utveckling har som målsättning att halvera Frihamnens klimatpåverkan.

Mindre material och kloka materialval

Analysen visar att det främst är byggnadernas användning av betong och stål i stommar och grundläggning som driver klimatavtrycket, medan till exempel masshantering står för cirka en procent av klimatpåverkan. Byggnader i 7–8 våningar som konstrueras i betong har stor klimatpåverkan men det finns flera olika lösningar för att minska miljöpåverkan, exempelvis när det gäller konstruktionen.

— Ett av åtgärdsförslagen är att se över möjligheten att använda trä i en större utsträckning och det finns även möjlighet att använda klimatförbättrad betong och armering. Samtidigt är det viktigt att arbeta med emissioner från transporter och arbetsmaskiner och att optimera byggnader och grundläggning så långt som möjligt. Enligt våra beräkningar är det möjligt att uppnå en reduktion på hela sextio procent med föreslagna åtgärder, säger John Ellbin Andersson, på Tyréns.

Samlad klimatanalys för hela projektet

I Frihamnen har en samlad klimatanalys för både infrastruktur och byggnader genomförts. Normalt analyseras dessa två delar var för sig men genom att göra dessa analyser samtidigt får man en bättre överblick över var de klimatbesparande åtgärderna kan göras för bästa resultat.

— Det här visar tydligt på vikten av att ta ett helhetsgrepp och göra en ordentlig klimatanalys innan byggstart för att kunna sätta in rätt åtgärder för att minska klimatpåverkan. Resultatet visar också att det går att pressa utsläppen rejält med befintlig teknik i kombination med ett systematiskt klimatarbete, säger Anna-Lena Isacson, projektchef på Älvstranden Utveckling.

Missa inte vårt seminarium där rapporten presenteras fredagen 24 september klockan 12.00. Inbjudan kommer efter sommaren!