Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Klart vilka som får gestalta gång- och cykelstråket genom Frihamnen

Aktuellt Publicerad 15 februari, 2023

Nu är det klart vilka två team som valts ut för att gestalta platser längs det nya gång- och cykelstråket genom Frihamnen – The Breeze och The Wind Park. Det var i höstas som Prototyp Göteborg utlyste en projekttävling för Södra Frihamnspiren och intresset har varit stort och juryn har haft en utmanande uppgift att utse vinnare.

Sommaren 2023, när Göteborg firar 400 år, blir stadens offentliga rum till en utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. I höstas utlystes ett open call för gestaltning av en plats, en prototyp eller ett konstverk längs med det nya gång- och cykelstråket i Frihamnen.

– Ett open call är en inbjudan att skicka in idéer för det utlysta projektet och i det här fallet gjordes det i två steg, där det första steget var en intresseanmälan, förklarar Malin Finlöf, projektledare för Prototyp Göteborg.

50 intresseanmälningar kom in

När ansökningsperioden tog slut den 11 december hade det kommit in 50 intresseanmälningar som en urvalsjury gick igenom och valde därefter ut fyra team som fick ett skissuppdrag. Från de fyra skissförslagen har nu en andra jury valt ut två förslag som kommer att genomföras.

– Vi är väldigt glada över det stora intresset för utlysningen, där många av teamen har en bred och spännande kompetens, säger Cecilia Helsing, utställningsansvarig för Prototyp Göteborg och deltagare i urvalsjury.

”Väldigt olika perspektiv”

De två gestaltningsförslag som nu valts ut för att genomföras är The Breeze och The Wind Park. Bakom The Breeze finns ett team bestående av arkitektkontoret Kragh & Berglund, barnkulturpedagogen Pontus Johansson, forskningsinstitutet Rise och Blivande. The Wind Park är skapat av arkitekterna Rumgehør Studio, Maja Linnea Wendel, Luka Murovec och konstnären Brad Downey.
– Det var fyra intressanta skissförslag med väldigt olika perspektiv som juryn fick att utvärdera, ett roligt och utmanande arbete, menar Anna Tidefelt, projektledare Platsutveckling från Älvstranden Utveckling AB.

The Breeze
Juryn anser att förslaget har stor potential att aktivera hela gång- och cykelstråket, både på lång och kort sikt. Temat återbruk är en integrerad del av gestaltningen och kopplar starkt till platsen genom vattenkontakt och problematik kring nedskräpning av haven. Förslaget beskriver ett genomtänkt målgruppsarbete med en tydlig och definierad målgrupp, som är involverad både under produktion och gestaltning. Det är ett enkelt koncept och flexibel idé med många möjligheter som bedöms som genomförbar given både tid- och budgetram.

 

The Wind park

Skissförslaget på The wind park.

The Wind Park
Juryn anser att förslagets koncept har goda förutsättningar att stärka stråket och har möjlighet att aktivera platsen för flera målgrupper. Den fysiska gestaltningen är flexibel och kan förflyttas ändamålsenligt, vilket är positivt. Förslagets grundidé med fokus på vind kopplar till Frihamnens öppna ytor och påverkan från elementet. Gestaltningsmässigt tas objekt med anknytning till platsen tillvara och återbrukas i en ny form. För att nå sin fulla potential bedömer juryn att både den fysiska gestaltningen och aktivering av målgrupp behöver utvecklas under design- och planeringsperioden.

 

De två projekten får nu en totalbudget om maximalt 350 000 kronor per projekt. Summan avses finansiera hela projektet, från arbete till byggnation. Under våren sker design, projektering och produktion och under juni till september, under Göteborgs jubileumsfirande i sommar sker aktivering. Juryn har bestått av representanter från Stadsmiljöförvaltningen, Älvstranden Utveckling och Gibca.

Prototyp Göteborg
I samband med Göteborgs Jubileumsfirande sommaren 2023 blir stadens offentliga rum till en utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. Utställningen riktar blicken mot möjligheter, lösningar och utmaningar i stadens utveckling och lyfter initiativ som arbetar aktivt för att påskynda en hållbar omställning. Huvudområdet är ett gångstråk som sträcker sig från Frihamnen och över Hisingsbron till Centralenområdet och Kronhuskvarteret, där besökarna guidas genom ett stadslandskap i förändring.

Prototyp Göteborg är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och projektleds av stadsmiljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Göteborg & Co, i bred samverkan med Göteborg Stads övriga förvaltningar och bolag, stadsutvecklingsbranschen, akademin, ideella föreningar och allmänheten.

Kontaktpersoner:
Malin Finlöf, stadsmiljöförvaltningen, telefon: 031-368 15 56, mobil: 0707-61 14 82
Anna Tidefelt, Älvstranden Utveckling, telefon: 031-368 96 90