Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Klart för uppdatering av programmet för Frihamnen

Aktuellt Publicerad 7 januari, 2020

Med ny kunskap, ny struktur och genomlysning av ekonomin klubbade byggnadsnämnden igenom uppdatering av programmet för Frihamnen den 17 december.

Sedan 2018 har kommunen arbetat med Helhetsgrepp Frihamnen, ett arbete som fördjupat sig i frågor som rör ekonomi, struktur och genomförande. Den nya kunskapen har mynnat ut i en önskan att göra en uppdatering av planprogrammet för Frihamnen.

– Utifrån den nya strukturplanen och med bättre kunskap om genomförbarheten sätter vi nu igång arbetet med att uppdatera planprogrammet för Frihamnen, säger Anna-Lena Isacson, projektchef Frihamnen Älvstranden Utveckling.

Tanken är att arbetet ska pågå parallellt med de detaljplaner som är igång. Jubileumsparken påverkas inte och parkens första del planeras att invigas sommaren 2021 enligt tidplan. Under våren 2020 sker första inflyttning av bostäder med tidsbegränsat bygglov och till hösten planeras byggstart för Smyrnakyrkan.