Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Klart för 450 bostäder vid Stora Torp

Aktuellt, Pressmeddelanden Publicerad 30 januari, 2014
G:projekt1301400 Stora Torp - GöteborgLRitningsdefinitioner
Planhandling bostäder vid Stora Torp


I området kring Stora Torp är nybyggnation av ca 450 nya bostäder vid det före detta TV-huset planerad. Efter överklagan har Mark- och miljööverdomstolen nu kommit med sitt avgörande som innebär att detaljplanen vinner laga kraft. Byggandet beräknas kunna starta under hösten 2014 med första inflyttning i slutet av 2016.

Bostäderna vid Stora Torp kommer att vara belägna nära det fina rekreationsområdet mellan Örgryte och Delsjöterrängen, samtidigt som de ligger centralt med goda cykel- och kollektivtrafikförbindelser. Tidigare låg här gamla TV-huset ”Synvillan” – nu ska den attraktiva marken användas till bostäder.

Älvstranden Utveckling, HSB, NCC och Skanska gläds över att detaljplanen äntligen vunnit laga kraft och har nu fått klartecken att sätta spaden i jorden. Området som är i stort behov av bostäder ska bebyggas med en blandning av flerfamiljshus och radhus av skiftande karaktär och med olika upplåtelseformer.

Området ska få en utpräglad miljöprofil och bebyggelsen placeras så att de gröna kvalitéerna i området behålls och så att siktlinjer mot Stora Torp blir möjliga.

Arbetet beräknas kunna sätta igång under hösten 2014. Första inflyttning skulle i så fall kunna bli aktuell i slutet av 2016. Hyresrätterna som Älvstranden Utveckling är byggherre för kommer preliminärt att stå färdiga 2017.
I dagsläget är varken antal lägenheter, lägenhetsstorlekar eller hyra fastställd. När lägenheterna är uthyrningsklara ut kommer de att publiceras på Boplats hemsida. I nuläget kan vi inte säga något mer om tidplanen. Vår hemsida och storatorp.se kommer att uppdateras när ny information finns.