Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Webbinarium: Delningsekonomi som verktyg i stadsutveckling

Arkiverat event

Vilka förutsättningar krävs för att delningsekonomin ska kunna användas som verktyg för stadsutveckling i den täta och växande innerstaden? Hur kan lokaler delas och hur ges delningsverksamheter plats? Och hur kan kommunal yta utomhus samnyttjas?

Sharing City Göteborg, som är en del av det nationella programmet Sharing Cities Sweden*, har utforskat och testat delningsekonomi på olika sätt. Masthuggskajen, som utvecklas av ett fastighetsägarkonsortium och som leds av oss på Älvstranden Utveckling, har fungerat som en testbädd.

Vi som har drivit testbädden Masthuggskajen inom Sharing City Göteborg bjuder nu in till slutseminarium där du får ta del av de knäckfrågor som identifierats under projektets gång.

Vad? Presentation, panelsamtal och frågestund, i två block.
Hur? Webbinariet sänds via Youtube. Ta del via länken: https://youtu.be/hmdO1oZS8Hc

Program

 • Välkomna och kort bakgrund till deltagandet i Sharing City,
  Lena Andersson VD, Älvstranden Utveckling och moderator Amanda Termén
 • Introduktion till levande gatuplan och delningsekonomi som verktyg i stadsutveckling, Adelina Lundell, Älvstranden Utveckling

BLOCK 1: Delningsverksamheter och delning av lokaler i gatuplan

 • Utveckling av levande gatuplan och policyhinder för delningsverksamheter och delning av lokaler utifrån ett fastighetsägarperspektiv, Helena Olsson och Ulrika Hansson, Fastighetsägarna
 • Aktörssamverkan för levande gatuplan med delningsekonomi och cirkulär ekonomi i fokus – ett framtidsscenario, Charlie Gullström, Sweco
 • Panelsamtal och frågestund

Paus 14.30 –14.50

BLOCK 2: Delning av kommunala utomhusytor 

 • Samnyttjan och förskolors friyta i den täta staden,
  Lisa Wistrand, White Arkitekter
 • Lärdomar från samnyttjanscaset Masthuggskajen,
  Jakob-Danckwardt-Lillieström, White Arkitekter
 • Samnyttjan och förskolors friyta inom Göteborgs Stad,
  Tommy Eliasson, Stadsledningskontoret Göteborgs Stad
 • Panelsamtal och frågestund

Summering och avslutning

* Sharing Cities Sweden genomförs inom Viable Cities, ett svenskt innovationsprogram för hållbara attraktiva städer, gemensamt finansierat av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS.

 • Seminarium
 • Digitalt
När
onsdag 22 sep, 2021
Tid
13:00-16:00
Plats
Seminariet sänds digitalt.
Digitalt
Ja
Kostnad
Kostnadsfritt
Medverkande
Adelina Lundell, Helena Olsson, Ulrika Hansson, Charlie Gullström, Lisa Wistrand, Jakob-Danckwardt-Lillieström, Tommy Eliasson
Efter eventet
Seminariet kan ses i efterhand.
Tänk på
-