Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Lunchseminarium: Hur påverkar stadsutvecklingen i Frihamnen klimatet?

Arkiverat event

Göteborgs innerstad ska förtätas och tidigare industriområden ska omvandlas till attraktiva stadsdelar, tillgängliga för stadens alla invånare. Samtidigt är vi i ett akut klimatläge och behöver hitta sätt att kunna utveckla och förtäta våra städer i linje med den klimatreduktion som krävs för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.

För att sätta in rätt åtgärder behöver vi förstå vilka insatser som ger störst nytta och vilka ekonomiska vinster eller kostnader dessa är förenade med.

Idag görs många klimatberäkningar på enskilda byggnader eller infrastrukturprojekt. Men för att förstå helheten behöver klimatpåverkan från utvecklingen av hela stadsdelar eller städer kartläggas. Därför har Älvstranden Utveckling låtit undersöka hur stora klimatutsläpp den framtida planeringen av stadsdelen Frihamnen är förenat med, och hur mycket dessa utsläpp skulle kunna minska med vedertagen teknik. Undersökningen har gjorts av Tyréns och visar att det är möjligt och rimligt att halvera klimatpåverkan. Välkommen att ta del av dessa lärdomar och slutsatser.

Seminariet sänds digitalt. Se seminariet på Youtube (extern länk).

Agenda

  • Inledning – Christine Olofsson, hållbarhetschef Älvstranden Utveckling
  • Presentation av klimatanalysen – Anna Pantze och John Ellbin Andersson, miljöspecialister, Tyréns
  • Frågestund och nästa steg – Åsa Lindell, hållbarhetsstrateg, Älvstranden Utveckling
  • Seminarium
  • Digitalt
När
fredag 24 sep, 2021
Tid
12:00-12:45
Plats
Seminariet sänds digitalt
Digitalt
Ja
Kostnad
Kostnadsfritt
Medverkande
Christine Olofsson, Åsa Lindell, Anna Pantze och John Elbin Andersson
Efter eventet
Seminariet kan ses i efterhand
Tänk på
-