Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstadendagarna 2022

Arkiverat event

Välkommen till Älvstadendagarna i Nordstan, 6–8 oktober. Tre dagar med utställning, samtal och seminarier om Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

I tio år har arbetet med Älvstaden satt tydliga avtryck i Göteborg. Enligt Vision Älvstaden ska centrala staden dubbleras i storlek och växa med 25 000 nya lägenheter och 50 000 arbetsplatser. Göteborg ska växa ihop, kärnan ska bli starkare och staden ska möta vattnet, med alla möjligheter och utmaningar det innebär. Vad har hänt i centrala Göteborg under visionens första tio år och vad är på gång? Hur väl står sig visionen inför framtiden?

”Hela staden, stärka kärnan och möta vattnet”

 

Ta del av utställningen och modellen över Älvstaden, träffa dem som arbetar inom projektet från förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad, lyssna till samtal och seminarier från scenen och få svar på alla dina frågor om utvecklingen i Älvstaden.

Älvstadendagarna i Nordstan är gratis och öppet för alla. Utställningen är öppen och bemannad klockan 10.00–18.00.

Scenprogram

Torsdag 6 oktober: Stärka kärnan

12:00 Så växer Göteborg längs med älven

Göteborgs innerstad växer över älven och ska bli en tillgänglig, tät och blandad stad med många knutpunkter. Under denna lunchtimma berättar programledarna för tre av Älvstadens delområden mer om den pågående utvecklingen och de kommande planerna.

Medverkande:
Centralenområdet: Per-Anders Käll, fastighetskontoret Göteborgs Stad tillsammans med Per Osvalds, stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.
Lindholmen: Lena Baeza, Älvstranden Utveckling.
Backaplan: Camilla Lidholm, fastighetskontoret Göteborgs Stad.
Moderator: Magnus Brink.

13:00 Seminarium: Hur är barn och unga med i utvecklingen av Älvstaden?

Hur är unga göteborgare med och utvecklar Älvstaden? Under denna timma ges konkreta exempel på hur Göteborgs stad arbetar för att göra barn och ungas röster hörda, och vilka utmaningar som finns.

Medverkande:
Emmy Linde, samhällsplanerare Göteborgs Stad, Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare Göteborgs Stad. Malin Finlöf, översiktsplanerare social hållbarhet och platsutveckling Göteborgs Stad. Lars Jonsson, utvecklingsledare kulturförvaltningen Göteborgs Stad.
Moderator: Magnus Brink.

16:00 Seminarium i två delar:

  • Hur knyter vi ihop Älvstaden?
    Genom att bygga en tillgänglig, tät och blandad stad med flertalet knutpunkter ska innerstaden växa över älven. Men hur tar man sig över, mellan eller runt de olika stadsdelarna? Riskerar vi att skapa separata öar som inte hänger ihop?
  • Vad krävs för att göra stadskärnan attraktiv både för näringsliv, boende och besökare?
    Vi pratar om betydelsen av mångfald i både näringsliv och bland boende, kulturen som drivkraft, flexibel infrastruktur, temporära och långsiktiga lösningar. Finns förutsättningarna i Göteborg?

Medverkande:
Johan ”Redtop” Larsson, projektledare kulturella och kreativa näringar samt stadsutveckling på Business Region Göteborg, Magnus Sigfusson, direktör Samhälle och omvärld, stadsledningskontoret, Liisa Gunnarsson Kriegelsteiner, studiochef och arkitekt, Okidoki.
Samtalsledare: Emanuel Karlsten.

 

Fredag 7 oktober: Möta vattnet

12:00 Från skyfall till torka – så möter Göteborg klimatutmaningarna

Höjda älvkanter, stormportar i älven, parker som tar hand om dagvatten och skyfall samt nya sorters träd som tål torka och översvämning. I detta lunchseminarium får du höra mer om åtgärder för att säkra staden inför höjda havsnivåer och extremväder till följd av klimatförändringar.

Medverkande:
Lisa Ekström, klimatstrateg på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare, Göteborgs Stad samt Jesper Persson, specialist (dagvatten och skyfall) på kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.
Moderator: Magnus Brink.

15:00 Bada i Älvstaden – när, var, hur

I dialogerna inför byggandet av Älvstaden blev det tydligt att göteborgana vill komma närmare vattnet och gärna bada i älven. Hur det har det sett ut historiskt och vad gäller idag och framöver för bad i älven? Det får du veta mer om under detta eftermiddagsseminarium samt hur det nya hamnbadet i Jubileumsparken, som ska stå klart till jubileumsfirandet i juni 2023, ska se ut och fungera.

Medverkande:
Glen Nivert, strateg på kretslopp och vatten Göteborgs Stad och Amelie Sandow, projektledare, park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad.
Moderator: Magnus Brink.

 

Lördag 8 oktober: Hela staden

13:00 Tio år med Vision Älvstaden

Ett samtal med stadsarkitekt Björn Siesjö och Adelina Lundell, Älvstranden Utveckling, om arbetet med visionen och vad som hänt under de tio år som gått.
Moderator: Amanda Termén.

14:00 Hur ska centrala Göteborg utvecklas?

Möt Henrik Kant och Kristina Lindfors, tillträdande direktörer för två av de nya förvaltningar som ansvarar för den övergripande planeringen av Göteborg. Hur ska de ta arbetet med att utveckla centrala Göteborg och Älvstaden vidare?
Moderator: Amanda Termén.

15:00 Panelsamtal: Vision Älvstaden 2.0?

Var är Göteborg om tio år och ger Vision Älvstaden svar på dagens utmaningar? Behöver dagens problem nya visioner?

Medverkande:
Panelsamtal med Henrik Kant, direktör för den nya stadsbyggnadsförvaltningen, Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling AB, Gunilla Grahn-Hinnfors, Västsvenska Handelskammaren och Sarah Britz, chefredaktör tidningen Faktum.
Moderator: Amanda Termén.

  • Evenemang
  • På plats
När
Från torsdag 06 okt, 2022
Till lördag 08 okt, 2022
Tid
10:00-18:00
Plats
Nordstadstorget, Nordstan Köpcenter, Göteborg
Digitalt
-
Kostnad
Gratis
Medverkande
Representanter från förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad samt aktörer som arbetar inom projektet.
Efter eventet
-
Tänk på
-