Student

Vi på Älvstranden Utveckling AB tycker det är värdefullt att få studenters perspektiv på utmaningarna inom våra verksamhetsområden samtidigt som de får en inblick i vår dagliga verksamhet. Varje halvår gör bolaget en bedömning utifrån behov, och vi försöker i möjligaste mån att erbjuda praktik, examensarbeten och sommarjobb.

För att få ut så mycket som möjligt av din tid hos oss är det viktigt att du är intresserad av hållbarhetsfrågor inom stadsutveckling eller fastighetsutveckling. Som person är du engagerad och känner att våra värdeord STAD passar in på dig (Samarbeta, Tänka nytt, Ansvara och Driva).