Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Årsredovisning 2019: Inflyttning i Frihamnen

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Frihamnen Publicerad 17 februari, 2020

I slutet av året kom de första bostäderna med tillfälligt bygglov på plats på Kvillepiren intill Jubileumsparken i Frihamnen. Totalt ska det bli 800 nya hem.

Bostäderna är fullt möblerade lägenhetsmoduler för studenter, företag och allmänhet. De första frihamns-borna flyttar in våren 2020 och därefter sker inflyttning etappvis till och med sommaren 2021.

Temporära bostäder har flera fördelar. De svarar snabbt mot ett angeläget bostadsbehov och ger liv till området långt innan byggstarten om cirka 15 år. Att bygga temporärt är också ett effektivt sätt att använda stadens mark i väntan på permanent bebyggelse.

Lägenheterna ligger nära Jubileumsparken med badet och bastun. I direkt anslutning planeras en utflykts- och aktivitetsplats med möjlighet till odling.

Älvstranden Utveckling har tecknat arrendeavtal för de temporära bostäderna fram till 2035 med byggaktörerna Tempohousing Scandinavia och Brofred Bygg och Entreprenad.

Håller samman stadskärnan

Naturliga stråk som knyter samman Hisingen och stadskärnan. Det är syftet med den nya strukturen för Frihamnen som stadens aktörer inom stadsutveckling tagit fram tillsammans.
Omtaget har skett på initiativ av Älvstranden Utveckling för att säkerställa att Frihamnen blir en sammanhållande länk mellan människor och stadsdelar.

Ett viktigt stråk är nya Hisingsbron som ersätter nuvarande Götaälvbron och förväntas stå färdig till 2021. Nya Hjalmar Brantingsstråket planeras stå klart 2035. Här ska gående, cyklister, bilar och kollektivtrafik kunna ta sig från Hisingsbron förbi Frihamnen mot Backaplan och Lindholmen.

Inom ramen för Sverigeförhandlingen planeras en ny spårvägssträckning genom Frihamnen och vidare längs med Lindholmsallén. Denna första etapp planeras vara klar 2022.
Ännu en åtgärd för att skapa sammanhang i staden är förvärvet av Renovas fastighet på Ringön, som ska säkerställa en sammanhållen stadsutveckling på ömse sidor om nya Hisingsbron.

När det nya strukturförslaget för Frihamnen har godkänts fortsätter arbetet med planprogrammet, som mer i detalj ska utarbeta Frihamnens kvarter och kopplingarna mellan Hisingen, Frihamnen och Göteborgs innerstad. Planprogrammet ger i sin tur styrning till arbetet med detaljplanerna.