Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Årsredovisning 2019: I mål med femtusen nya bostäder

Aktuellt, Älvstranden Utveckling Publicerad 17 februari, 2020

Under 2019 har de tre stora områdena Kvillebäcken, Västra Eriksberg och Örgryte Torp färdigställts. Här har totalt 5 000 nya bostäder tillkommit i samarbeten ledda av Älvstranden Utveckling.

De nya stadsdelarna har vuxit fram i nära samarbete mellan offentliga och privata aktörer och med Älvstranden Utveckling som markutvecklare och processledare.

– Vår kärnverksamhet är hållbar stadsutveckling. Vi ska ligga i framkant och driva utvecklingen. Utifrån högt ställda ambitioner i markanvisningar och fastighetstransaktioner, utmanas privata aktörer att ta fram affärsmodeller för att nå sociala, ekonomiska och ekologiska mål i stadsutvecklingen, säger Marika Ogrelius Engström, vice vd i Älvstranden Utveckling.

Kvillebäcken

Kvillebäcken är en blandstad med drygt 2 000 nya bostäder samt kontor, butiker, restauranger, förskolor och samhällsservice. Området är en del av Göteborgs nya, större citykärna som sträcker sig över älven.

Konsortiet för Kvillebäcken består av Bonava, Bostadsbolaget, Derome, HSB, Ivar Kjellberg, Veidekke, Wallenstam och Älvstranden Utveckling.

Örgryte Torp

På den gamla TV-hustomten i Örgryte, vid entrén till Delsjöområdet, färdigställdes under året de sista av närmare 600 nya hem –hyresrätter, bostadsrätter och radhus med äganderätt.

Byggherrar i Örgryte Torp är Bonava, Bostads AB Poseidon, HSB och Skanska Nya Hem. Älvstranden Utveckling ägde initialt marken och bildade och koordinerade byggkonsortiet.

Västra Eriksberg

Här har Älvstranden Utveckling i samverkan utvecklat 2 200 nya bostäder med olika upplåtelseformer, verksamhetslokaler och en ny skola intill Färjenäsparken, som är en stor stadspark på cirka 14 hektar. Alla kvarter inom detaljplanen är färdigbyggda. Sista delen av Färjenäsparken blir klar 2021 och en sista gatuetapp och torgyta färdigställs under våren 2020.

Konsortiet för Västra Eriksberg består av Bonava, Egnahemsbolaget, HSB, JM, Peab, Riksbyggen och Älvstranden Utveckling.

Fler bostäder vid älven

2017 färdigställdes också Sannegården, området mellan Västra Eriksberg och Lindholmen, med sammanlagt 1 400 bostäder.

På Lindholmen är för närvarande drygt 1 400 bostäder i produktion. När Lindholmshamnen blivit färdigbyggd har runt 7 800 bostäder producerats i samarbeten ledda av Älvstranden Utveckling.

Läs mer om hur det gick för Älvstranden Utveckling 2019 i vår årsredovisning.