Möjlighet till ansökan om statligt hyresstöd

Regeringen har beslutat om hyresrabattstödförordningen för perioden januari-mars 2021. Älvstranden Utveckling avser att maximera vår stödinsats till våra hyresgäster, vilket skulle innebära full hyresrabatt för perioden januari-mars 2021. Du som hyresgäst kan skicka in din ansökan till oss senast den 14 maj. Vilka hyresgäster som kan ansöka hittar du mer information om nedan.

Ansökningsformuläret hittar du här: Ansökningsformulär

Älvstranden Utveckling kan inte garantera ett hyresstöd då vi kommer att göra en ekonomisk bedömning av varje enskild ansökan innan beslut tas. Vi är dock angelägna om att stötta våra hyresgäster. Senast den 31 maj ska ett avtal om hyresrabatt ingåtts mellan hyresvärd och hyresgäst men vi behöver din ansökan senast 14 maj för att hinna gå igenom handlingarna.

Under vecka 14 aviserade regeringen också en förlängning av hyresstödet till att även gälla andra kvartalet 2021. Regeringen avser återkomma inom kort med ytterligare information om den aviserade förlängningen. Utgångspunkten är att förlängningen kommer att följa utformningen av hyresstödet för perioden januari-mars. Mer information om en eventuell förlängning kommer då också att publiceras här.

Vem kan ansöka?

Stödet riktar sig till företag i särskilt utsatta branscher som detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen och vissa andra konsumentnära branscher samt tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden. Även verksamheter som föreningar och stiftelser kan ansöka om stöd.

Vilka som omfattas av stödet baseras på SNI-koder (SNI=Svensk Näringsgrensindelning, det vill säga den kod som angetts vid registrering av företaget hos Skatteverket). Observera att verksamheter som inte har ”rätt” SNI-kod ändå kan omfattas om man är verksam i en av de branscher som stödet gäller. Den fullständiga listan på branscher finns på regeringen.se

Hur är hyresstödet utformat?

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och de ekonomiska konsekvenserna som drabbat många företag har regeringen tagit beslut om ett statligt stöd för lokalhyresgäster. Det är samma typ av hyresstöd som gick att söka under 2020, men med möjlighet till större rabatt. Den här gången handlar det om perioden januari-mars 2021 där du som hyresgäst kan beviljas full hyresrabatt. Staten för lika stor kompensation som hyresvärden ger i rabatt, upp till max 50 procent av hyran. Då vi på Älvstranden Utveckling avser att maximera stödet innebär det 100 procent hyresrabatt till berörda hyresgäster för kvartal 1 2021.

Vad krävs för att få hyresstöd?

  • Det ska finns ett befintligt hyresförhållande sedan senast den 31 december 2020.
  • Stödet betalas ut under förutsättning att det finns ett avtal mellan hyresvärd och hyresgäst om en rabatt på hyran under perioden 1 januari till och med 31 mars 2021.
  • Avtal ska tecknas mellan hyresvärd och hyresgäst om reduktionen senast 31 maj 2021.

Hur ansöker vi om hyresstöd?

På Älvstranden Utveckling går vi igenom vilka av våra hyresgäster som kan beröras av stödet och det finns ett ansökningsformulär där du kan fylla i dina uppgifter. Du hittar länk till ansökan längst ner på sidan. Vi behöver också få in ekonomiskt underlag från dig, enligt specifikationen nedan, för att kunna göra en individuell bedömning och en skyndsam behandling.

För att ansöka om hyresrabatt behöver vi få in följande från er som hyresgäst:

  • Balans- och resultatrapport för 2019 och 2020.
  • Prognos för omsättning 2021
  • Beslut på ev omsättningsstöd/omställningsstöd

Sista ansökningsdag

För att vi ska ha möjlighet att hinna upprätta avtal och skicka in alla ansökningar till Boverket och Länsstyrelsen inom utsatt tid måste vi få in era ansökningar, inklusive underlag, senast 14 maj 2021. Att ansökningarna kommer in i tid är en förutsättning för att stödet ska betalas ut.

Om du planerar att söka stöd för er verksamhet, vänta inte utan skicka in så snart som möjligt. Vi går igenom handlingarna allteftersom de kommer in. Efter 14 maj stängs ansökningsformuläret. Ansökningar som inkommer efter detta datum kan inte garanteras hantering. Var noga med att få med det underlag som efterfrågas – utan det kan vi inte behandla er ansökan.

Till ansökan