Möjlighet till ansökan om statligt hyresstöd

Ansökningstiden har gått ut. Har du frågor? Kontakta oss på 031 – 368 56 16 eller marie.vulpe@alvstranden.goteborg.se

Nu är det klart att regeringen har infört ytterligare perioder av statligt hyresstöd. Det innebär att Älvstranden Utveckling fortsätter att erbjuda rabatter till sina kunder. Det handlar det om perioderna april – juni 2021 och juli – september 2021. Du som hyresgäst kan skicka in din ansökan till oss senast den 8 augusti. Vilka hyresgäster som kan ansöka hittar du mer information om nedan.

Älvstranden Utveckling kan inte garantera ett hyresstöd då vi kommer att göra en ekonomisk bedömning av varje enskild ansökan innan beslut tas. Vi är dock angelägna om att stötta våra hyresgäster. Senast den 31 augusti ska ett avtal om hyresrabatt ingåtts mellan hyresvärd och hyresgäst men vi behöver din ansökan senast 8 augusti för att hinna gå igenom handlingarna. Därefter går handlingarna till Länsstyrelsen som ska godkänna ärendet för att hyresstödet ska beviljas.

Vem kan ansöka?

Stödet riktar sig till företag i särskilt utsatta branscher som detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen och vissa andra konsumentnära branscher samt tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden. Även verksamheter som föreningar och stiftelser kan ansöka om stöd.

Vilka som omfattas av stödet baseras på SNI-koder (SNI=Svensk Näringsgrensindelning, det vill säga den kod som angetts vid registrering av företaget hos Skatteverket). Observera att verksamheter som inte har ”rätt” SNI-kod ändå kan omfattas om man är verksam i en av de branscher som stödet gäller. Den fullständiga listan på branscher finns på regeringen.se

Hur är hyresstödet utformat?

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och de ekonomiska konsekvenserna som drabbat många företag har regeringen tagit beslut om ett statligt stöd för lokalhyresgäster. Det är samma typ av hyresstöd som gått att söka tidigare. Den här gången handlar det om perioderna april – juni 2021 och juli – september 2021.

Stödtrappa

Regeringens hyresstöd riktar sig till lokalhyresgäster som är särskilt drabbade i sviterna av covid-19, varpå Älvstranden Utveckling i samband med den nya stödperioden inför en trappa som ska ge hyresgästerna såväl generösa som rättvisa rabatter utifrån hur omsättningen minskat i jämförelse med ett normalår (2019). Det innebär att de som har ett omsättningstapp från 40 procent får helt hyresfritt. Med lägre omsättningstapp utgår ett lägre hyresstöd.

 • Från 40 % omsättningstapp ger 100 % hyresstöd
 • 30-39 % omsättningstapp ger 50 % hyresstöd
 • 10-29 % omsättningstapp 25 % hyresstöd
 • 0-9 % omsättningstapp 0 % hyresstöd
 • Avflyttande hyresgäster har inte rätt till hyresstöd

Vad krävs för att få hyresstöd?

 • För stöd kvartal 2 2021 ska det finns ett befintligt hyresförhållande senast den 31 mars 2021.
 • För stöd tredje kvartalet gäller i stället att hyresförhållandet ska finnas senast den 30 juni 2021.
 • Stödet beviljas under förutsättning att det finns ett avtal mellan hyresvärd och hyresgäst om en rabatt på hyran.
 • Avtal ska tecknas mellan hyresvärd och hyresgäst om reduktionen senast den 31 augusti 2021.
 • Länsstyrelsen ska godkänna ärendet. 

Hur ansöker du om hyresstöd?

På Älvstranden Utveckling går vi igenom vilka av våra hyresgäster som kan beröras av stödet och det finns ett ansökningsformulär där du kan fylla i dina uppgifter. Du hittar länk till ansökan längst ner på sidan. Vi behöver också få in ekonomiskt underlag från dig, enligt specifikationen nedan, för att kunna göra en individuell bedömning och en skyndsam behandling.

För att ansöka om hyresrabatt behöver vi få in följande från er som hyresgäst:

 • Underlag som stödjer omsättningssiffrorna för 1 januari – 30 juni 2019 och omsättningssiffrorna för 1 januari – 30 juni 2021.
 • Prognos för omsättning för återstående månader 2021.

Sista ansökningsdag

För att vi ska ha möjlighet att hinna upprätta avtal och skicka in alla ansökningar till Länsstyrelsen inom utsatt tid måste vi få in era ansökningar, inklusive underlag, senast 8 augusti 2021. Att ansökningarna kommer in i tid är en förutsättning för att stödet ska betalas ut.

Om du planerar att söka stöd för er verksamhet, vänta inte utan skicka in så snart som möjligt. Vi går igenom handlingarna allteftersom de kommer in. Efter 8 augusti stängs ansökningsformuläret. Ansökningar som inkommer efter detta datum kan inte garanteras hantering. Var noga med att få med det underlag som efterfrågas – utan det kan vi inte behandla er ansökan.