Hur lever Lindholmshamnen upp till hållbarhetsambitionerna?

Aktuellt, Hållbar markutveckling, Lindholmen Publicerad 16 mars, 2022

När Lindholmshamnen i Göteborg står färdigt kommer området rymma cirka 640 lägenheter, en förskola, ett bryggdäck och bottenvåningar med restauranger och verksamhetslokaler. Med tre år kvar av projektet följs de höga ambitionerna gällande hållbarhet och gestaltning upp i en rapport.

– Syftet med rapporten är dels att analysera och reflektera för att lära till kommande projekt, dels för att se vad de kvarstående delarna i Lindholmshamnen och i Lindholmen i stort behöver leverera på för att möta målbilden, säger Åsa Lindell, processledare på Älvstranden Utveckling.