Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Hur lever Lindholmshamnen upp till hållbarhetsambitionerna?

Aktuellt, Hållbar markutveckling, Lindholmen Publicerad 16 mars, 2022

När Lindholmshamnen i Göteborg står färdigt kommer området rymma cirka 640 lägenheter, en förskola, ett bryggdäck och bottenvåningar med restauranger och verksamhetslokaler. Med tre år kvar av projektet följs de höga ambitionerna gällande hållbarhet och gestaltning upp i en rapport.

– Syftet med rapporten är dels att analysera och reflektera för att lära till kommande projekt, dels för att se vad de kvarstående delarna i Lindholmshamnen och i Lindholmen i stort behöver leverera på för att möta målbilden, säger Åsa Lindell, processledare på Älvstranden Utveckling.

Lindholmshammnens fyra kvarter.
Inflyttning har redan skett i kvarteren som byggts av Peab, Skanska och HSB. Riksbyggens kvarter byggs just nu.

Lindholmshamnen är det första området som planerats och genomförts med
Vision Älvstaden som ledstjärna. Målet har varit att bygga energi- och resurseffektiva byggnader, använda sunda materialval och skapa förutsättningar för att bo och verka klimatsmart i området.

– Vi och utvecklarna har utmanat varandra och nu kommit en bra bit på vägen vad gäller hållbarhet. Det finns idag goda möjligheter att bo och leva med låg klimatpåverkan i Lindholmshamnen. Bland annat har särskilda resurser har lagts på cyklingen i form av generösa cykelfaciliteter i alla kvarter, säger Åsa Svensson, miljöstrateg på Älvstranden Utveckling.