Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Hur kan Frihamnen utvecklas klimatsmart?

Aktuellt, Älvstranden Utveckling Publicerad 7 december, 2020

Frihamnen ska minska sitt klimatavtryck med 50 procent och nu genomförs en unik undersökning för att kartlägga hela områdets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Vad kostar det klimatet att bygga Frihamnen med dagens konventionella byggmetoder? Och var finns de största möjligheterna att minska utsläppen?

Hur mycket ett nybyggt hus eller ny väg påverkar klimatet i ett livscykelperspektiv har utretts på flera håll i landet, men det saknas idag en helhetssyn vid utveckling av hela stadsdelar. Där blir analysen av Frihamnen unik i sitt slag; utöver nya byggnader och infrastruktur undersökts även marksanering, parker, badet, grundläggning och ledningar.

— Vi behöver veta vad som är ”dyrt” och vad som är ”billigt” klimatmässigt när vi utvecklar stadsdelar. Det är en förutsättning för att satsa på rätt saker, säger Åsa Lindell på Älvstranden Utveckling.

Utvecklingen av Frihamnen är i ett tidigt skede. Detta ger möjlighet att fokusera på och minska de klimatutsläpp som ger störst effekt. Analysen ska ge ökad kunskap och förståelse för hur olika delar i utvecklingen av Frihamnen påverkar klimatet. I förlängningen är målet att kunna hitta metoder för att Frihamnens klimatavtryck ska kunna minskas med hälften.

Tyréns är anlitade för att genomföra analysen. Genom tidigare projekt har Tyréns gedigna erfarenheter från klimatpåverkan och klimatreduktion inom byggnadssektorn.

— Det känns spännande att få ta ett helhetsgrepp och analysera alla delar av projektet. När vi hanterar frågan i ett tidigt skede finns alla möjligheter att fokusera på de åtgärder som ger stört effekt till lägst kostnad, säger Anna Pantze, miljöspecialist och uppdragsansvarig på Tyréns.

Resultaten och slutsatserna av arbetet kommer att presenteras våren 2021.

Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Med ett så stort fotavtryck följer ett stort ansvar att minska påverkan, men också stora möjligheter. Älvstranden Utveckling har därför antagit målet att minska utsläpp av växthusgaser från all ny bebyggelse och ombyggnad med 50 procent i Älvstaden till år 2025.

Ett område som Älvstranden Utveckling redan har undersökt närmare är byggnaders klimatpåverkan och vilka utsläppsnivåer som är rimliga att uppnå i dag. Redan den 10 december anordnar Älvstranden Utveckling ett digitalt frukostseminarium om byggnaders klimatpåverkan tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Välkommen att anmäla dig här.