Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Höjt marknadsvärde med 325 miljoner för vårt fastighetsbestånd

Aktuellt, Hyresgäst Publicerad 21 mars, 2022

Under 2021 har marknadsvärdet för våra förvaltningsfastigheter ökat med 325 miljoner kronor vilket motsvarar en höjning med 6,7 procent. Det slår Newsec fast när de som extern part gjort en marknadsvärdesbedömning av hela vårt fastighetsbestånd.

— Det är väldigt positivt att marknadsvärdet går upp för vårt bestånd. Värderingen förklaras bland annat av högre hyror i Lindholmen Science Park och lägre avkastningskrav för både utbildnings- och industrilokaler, säger Magnus Casperson, fastighetschef på Älvstranden Utveckling AB.

Största ökningen, 120 miljoner kronor, återfinns i Lindholmen Science Park där hyresnivåerna har höjts och därmed bidragit till en höjning av marknadsvärdet. Även byggnaderna Anglia och Santos har ökat stort i marknadsvärde med 26 respektive 24 miljoner kronor. Där har det sänkta avkastningskravet för utbildningslokaler spelat stor roll i värderingen.

— Den procentuellt största värdeökningen hittar vi i byggnaden Utrustningsverkstaden som ökar i värde med 58 procent. Värdet ökar där på grund av nyuthyrning till högre pris per kvadratmeter och tillkommande arrende, säger Magnus Casperson.

Det totala marknadsvärdet för alla förvaltningsfastigheter uppgår till nära 5 miljarder kronor.

Korridor

Mer om oss som fastighetsägare

Älvstranden Utveckling AB äger sammanlagt 59 byggnader i områdena Lindholmen, Frihamnen, Eriksberg och Gullbergsvass. Den totala uthyrningsbara ytan är 337 108 kvadratmeter.