Vi utvecklar Älvstaden

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av älven. Genom att hela staden, möta vattnet och stärka den regionala kärnan skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk stad som är öppen för världen.

Vårt uppdrag på Älvstranden Utveckling är att främja den långsiktiga markutvecklingen i Göteborg, framförallt genom förverkligande av våra delar av Vision Älvstaden, i samverkan med stadens övriga förvaltningar och bolag.