Sannegårdshamnen

Den hundra år gamla hamnen användes tidigare främst för kol- och kokshantering, salthamn och som uppställningsplats för containrar. Idag är det ett charmigt vattennära bostadsområde med cirka 1400 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.