Örgryte Torp

På herrgården Stora Torps ängar byggdes TV-huset Synvillan 1970. På grund av teknikutvecklingen har TV-huset idag flyttat till Lindholmen och Synvillan är idag borta. På platsen har istället ett helt nytt bostadsområde vuxit fram. Örgryte Torp är attraktivt och ligger i direkt anslutning till Delsjöområdet, med närhet till centrum och god kollektivtrafik.