Kvillebäcken

Den nya stadsdelen Kvillebäcken är den första etappen i planen att göra Backaplansområdet till en naturlig del av Göteborgs innerstad. En grön stadsdel där det är lätt att leva klimatsmart. Det är också en stadsdel där mötet mellan människor står i fokus, med saluhallen som tydlig symbol.