Kvillebäcken

Den nya stadsdelen Kvillebäcken är den första etappen i planen att göra Backaplansområdet till en naturlig del av Göteborgs innerstad. Målet har varit att skapa en grön stadsdel där det är lätt att leva klimatsmart. Här har också mötet mellan människor stått i fokus, med saluhallen som tydlig symbol.