Älvstadens delområden

Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt, består av sju delområden.
Vårt uppdrag, att med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, utveckla kvartersmark och fastigheter berör fyra av områdena: Lindholmen, Frihamnen, Gullbergsvass och Södra Älvstranden.