Vi gör det tillsammans

Vision Älvstaden är framtagen i dialog med göteborgarna och samverkan präglar hela arbetet med att utveckla Älvstaden. Vi på Älvstranden Utveckling är en del av Göteborgs Stad och arbetar i samverkan med stadens övriga förvaltningar och bolag. Tillsammans med näringsliv, universitet, högskolor och samhälle arbetar vi alla för en hållbar stad, öppen för världen.