Stadsutvecklingszoner

Stadsutvecklingszoner står för ett helhetstänkande som minskar målkonflikter och främjar stadsutveckling i komplexa sammanhang.