Slutseminarier: Den 21–22 januari 2020

Under seminariet presenterades de rapporter som tagits fram och det diskuterades även hur vi skulle kunna ta arbetet med att utveckla modeller för stadsutveckling vidare. Presentationerna visade olika aspekter som påverkar stadsutveckling med ett självklart fokus på Göteborgs arbete med Vision Älvstaden.

Seminarierna hölls i Visual Arena på Lindholmen Science Park. Moderator för dagarna var Ulf Kamne, tidigare kommunalråd och medlem i styrgruppen för Fusion Point Gothenburg.