Seminarium – Den 29 oktober 2020

En förmiddag om unik forskning för bättre stadsutveckling och hur politiska beslut kan bidra till effektivare processer.

Älvstadsvisionen var starten på ett nytt arbetssätt för att utvidga innerstaden. Idag är mediabilden att projekten står still, förvaltningar och bolag inte kommer vidare, att budgetar överskrids och att politiken inte fattar tillräckligt genomgripande beslut.

Hur ska stora satsningar som Älvstaden kunna drivas med rimlig stabilitet? Hur kan vi säkra det resultat vi vill se?