Seminarium – 16 oktober 2018

Projektet Fusion Point Göteborg har under två år studerat utvecklingsprocessen i Älvstaden och under seminariet den 16 oktober på Johanneberg Science Park berättade vi om de utmaningar vi har identifierat och de slutsatser vi hitintills har dragit.

En viktig ambition var att få inspel i det fortsatta arbetet och att lägga grunden för ett allt närmare samarbete med andra aktörer i staden.