Fusion Point Gothenburg

Fusion Point Gothenburg är ett forskningsprogram med praktisk inriktning som drivits i samarbete mellan Älvstranden Utveckling och Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. I programmet medverkade även Yale School of Architecture som en extern samarbetspartner samt Juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

Programmet och dess finansiering sträckte sig fram till och med hösten 2019.
Ambitionen är att vidare utveckla bolagets samarbete med akademin, med avstamp i forskningsprogrammet Fusion Point.