Forskning och innovation

Dagens samhälle i Sverige och världen står inför en mängd komplexa utmaningar. Vare sig de handlar om klimatförändringar, ojämlikheter eller segregation så måste vi tänka och samarbeta på nya sätt. Det krävs ny kunskap och innovation i varje del av samhället. Här har vi på Älvstranden Utveckling ett viktigt uppdrag, att med vår spetskompetens inom hållbar mark- och fastighetsutveckling, förädla och utveckla vårt fastighetsinnehav till en innerstad i enlighet med Vision Älvstaden.

Vi har också många intressenter som vill förverkliga detta tillsammans med oss. Att driva och lyckas med forskning- och innovationsarbete kräver ett engagemang och en medvetenhet om att forskning och innovation är strategiskt viktigt för att lyckas med både bolagets mål och med vårt uppdrag. Vi jobbar därför just nu efter vår beslutade strategi för att forska och innovera, 2020–2024. Till strategin har vi en handlingsplan som ger oss verktyg och struktur i arbetet, och tydliggör bolagets fokus genom sju prioriterade FoI-områden;

  • Framtidens bostäder, verksamhetslokaler och social infrastruktur
  • En hållbar livsmiljö
  • Mobilitet i den täta staden
  • Klimatsmart stadsbyggande
  • Den grönblå innerstaden
  • Energi- och kretsloppssystem
  • Genomförande och förverkligande av hållbar stadsutveckling