Forskning och innovation

Dagens samhälle i Sverige och världen står inför en mängd komplexa utmaningar. Vare sig de handlar om klimatförändringar, ojämlikheter eller segregation så måste vi tänka och samarbeta på nya sätt. Det krävs ny kunskap och innovation i varje del av samhället. Här har vi på Älvstranden Utveckling ett viktigt uppdrag, att med vår spetskompetens inom hållbar stadsutveckling, förädla och utveckla vårt fastighetsinnehav till en innerstad i enlighet med Vision Älvstaden.