Fastighetsutveckling

Bolagets kärnverksamhet är hållbar mark- och fastighetsutveckling där ekologiska och sociala mål ska nås med de verktyg som vi har och utvecklar. Alltid med en ekonomi i balans. Befintlig fastighetsförvaltning och försäljning av fastigheter och byggrätter finansierar utvecklingen i bolagets delområden i Älvstaden. Bolagets tillgångar utvecklas på detta sätt till värde för samhället i takt med att den nya staden växer fram.