Fastighetsutveckling

Bolagets kärnverksamhet är hållbar stadsutveckling där ekologiska och sociala mål ska nås med de verktyg inom mark- och fastighetsutveckling som vi har och utvecklar. Alltid med en ekonomi i balans. Befintlig fastighetsförvaltning och försäljning av fastigheter och byggrätter finansierar den hållbara stadsutvecklingen i bolagets delområden i Älvstaden. Bolagets tillgångar utvecklas på detta sätt till värde för samhället i takt med att den nya staden växer fram.