Så bygger vi hållbar stad

Vår kärnverksamhet är hållbar mark- och fastighetsutveckling där ekologiska och sociala mål ska nås med de ekonomiska verktyg vi har.

Vi ska skapa en stad för alla genom att motverka segregation och utveckla ett inkluderande Göteborg med stor variation av platser, bostäder och uttryck. Göteborg ska inte längre delas av älven; vi ska läka den geografiska splittringen och skapa en stad som hänger ihop.

Tät och tillgänglig blandstad

Vi behöver återskapa stadens kopplingar till vattnet genom att till exempel skapa fler mötesplatser längs älven. Vi måste även klimatanpassa staden och då behöver vi smarta och hållbara system för teknik, energi, vatten och transporter.

Genom att bygga en tät, tillgänglig och blandad stad ska innerstaden växa över älven och stimulera god och hållbar ekonomisk utveckling. Bra kommunikationer och ett brett utbud av boendeformer, service och arbetsplatser stärker Göteborg och hela regionen.