Nationellt ledande 2024

När vi arbetar med Vision Älvstaden bygger vi också hållbar stad. Sedan 2014 har vi arbetat efter ledstjärnan att vi ska bli nationellt ledande inom hållbar stadsutveckling 2024. För att leva upp till de ambitionerna har vi stakat ut fem mål för bolaget.