De globala hållbarhetsmålen

För oss är arbetet med hållbar stadsutveckling tätt samman­kopplat med genomförandet av Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vårt arbete med att förverkliga Vision Älvstaden påverkar alla 17 målen mer eller mindre. Vi har valt ut fyra mål som är särskilt relevanta i vårt ut­vecklings­­arbete.