Hållbar stadsutveckling

För oss handlar hållbar stadsutveckling om vårt huvuduppdrag, att förverkliga Vision Älvstaden. Vi ska bygga en hållbar älvstad för nuvarande och kommande generationers behov och levnadsmöjligheter.

Bolagets kärnverksamhet är hållbar stadsutveckling där ekologiska och sociala mål ska nås med de verktyg inom mark- och fastighetsutveckling som vi har och utvecklar. Alltid med en ekonomi i balans. Befintlig fastighetsförvaltning och försäljning av fastigheter och byggrätter finansierar den hållbara stadsutvecklingen i bolagets delområden i Älvstaden. Bolagets tillgångar utvecklas på detta sätt till värde för samhället i takt med att den nya staden växer fram.