Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Hållbar markutveckling

För oss handlar hållbar mark- och fastighetsutveckling om att utveckla våra älvnära områden för nuvarande och kommande generationers behov och levnadsmöjligheter.

Med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidrar vi till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter. Tillsammans med staden och i samarbete med näringslivet arbetar vi för en hållbar stad, öppen för världen.

Vy bild över Göta älv in över Göteborg, Älvsborgsbron i förgrunden och man ser Eriksberg, LIndholmen samt Södra Älvstranden.

Våra områden

Vi äger fastigheter i de centrala delarna längs Göta älv, mellan broarna. Älvsborgsbron i väst och Hisingsbron i öst. Här förvaltar och utvecklar vi fastigheter, både byggnader, kajer, pirar, kvartersmark och historiska landmärken, för ett hållbart Göteborg.

Två ungdomar sitter vid kajkanten vid Göta älv i Göteborg.

Så bygger vi hållbar stad

För oss handlar hållbar mark- och fastighetsutveckling om att utveckla våra älvnära områden för nuvarande och kommande generationers behov och levnadsmöjligheter.

Flygfoto över Älvstadens områden som breder ut sig på båda sidor om Göta älv i centrala Göteborg.

Vision Älvstaden

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av älven.

Karta som visar de globala målen.

Globala hållbarhetsmålen

För oss är arbetet med hållbar mark- och fastighetsutveckling tätt sammankopplat med genomförandet av Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vårt arbete med att utveckla kvartersmark och fastigheter påverkar alla 17 målen mer eller mindre. Men vi har valt ut fyra mål som är särskilt relevanta i vårt utvecklingsarbete.

Kontakta oss

Ulrika Palmblad

Ulrika Palmblad

Stadsutvecklingschef 031-368 96 67
Mejla Ulrika ulrika.palmblad@alvstranden.goteborg.se
Rune Arnesen

Rune Arnesen

Stadsutvecklingschef Älvstranden 031-368 96 61
Mejla Rune rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se
Cecilia Andersson

Cecilia Andersson

Chef Fastighetsutveckling 031-368 56 29
Mejla Cecilia cecilia.andersson@alvstranden.goteborg.se
Magnus Casperson

Magnus Casperson

Chef Fastighet 031-368 96 38
Mejla Magnus magnus.casperson@alvstranden.goteborg.se