Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Grönt ljus för Skeppsbron

Hållbar markutveckling, Pressmeddelanden Publicerad 12 november, 2020

Utvecklingen av Skeppsbron till att bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven kan fortsätta. Efter en rad utredningar kring kostnader och vad som krävs enligt detaljplanen, tog kommunfullmäktige idag det slutgiltiga beslutet att projektet kan gå vidare.

—  Vi är enormt glada över dagens besked som betyder att vi kan återuppta det arbete som varit pausat i väntan på politiskt beslut. Planerna för Skeppsbron rymmer både bostäder, kontor och verksamhetslokaler samt ett levande kajstråk, säger Rune Arnesen, stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling och programägare för Göteborgs Stads genomförandeorganisation.

Utvecklingen av Skeppsbron har pågått sedan 2005 och detaljplanen antogs 2014. Arbetet har dock dragit ut på tiden då utbyggnaden av allmän plats visat sig kräva en större investering än vad som inledningsvis beräknades. Efter omfattande utredningar kring kostnader och möjliga besparingar har kommunfullmäktige idag gett slutgiltigt klartecken till att utvecklingen av Skeppsbron ska fortsätta.

—  Det som händer närmast är att stadens projektorganisation bemannas upp på nytt för att genomföra uppdraget enligt Kommunfullmäktiges nya beslut. Byggstart beräknas kunna ske 2022, säger Rune Arnesen.

Fakta Skeppsbron

I augusti 2015 invigdes den nya spårvägen på Skeppsbron. Spårvägen tillsammans med det nya resecentret på Stenpiren, som stod klart i början av 2016, spelar en viktig roll för Skeppsbron som ny mötesplats. Etapp två av Skeppsbrons utveckling har inletts med påbyggnader på Skeppsbrohuset, hotell Riverton och Merkurhuset, och nu fortsätter utbyggnaden av allmän plats. I etapp två ingår också byggnation av ett nytt garage, kajstråk, kvarter och en park. Fem byggaktörer har valts ut att utveckla kvarteren på Skeppsbron med 450 nya bostäder och ca 30 000 kvm lokalytor för butiker, restauranger, hotell och kontor.

Kontaktperson:
Rune Arnesen,
Stadsutvecklingschef, Älvstranden Utveckling,
031-368 96 61