Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Seminarium – Den 29 oktober 2020

En förmiddag om unik forskning för bättre stadsutveckling och hur politiska beslut kan bidra till effektivare processer.

Älvstadsvisionen var starten på ett nytt arbetssätt för att utvidga innerstaden. Idag är mediabilden att projekten står still, förvaltningar och bolag inte kommer vidare, att budgetar överskrids och att politiken inte fattar tillräckligt genomgripande beslut.

Hur ska stora satsningar som Älvstaden kunna drivas med rimlig stabilitet? Hur kan vi säkra det resultat vi vill se?

Hela seminariet - Sätt forskning i rörelse

Film av hela seminariet - Sätt forskning i rörelse.

Torsdag den 29 oktober klockan 8.45–11.00 samlade vi politiker och beslutfattare i staden för att lyfta kunskap om komplex stadsbyggnad i ett digitalt seminarium.
Moderator Ulf Kamne, seniorkonsult, A Beautiful Soup.

Program:

Lena Andersson, VD Älvstranden Utveckling

Inledning

Axel Josefsson (M), kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad

Insikter från forskning för bättre stadsutveckling

Lars Marcus, professor i Stadsbyggnad
Carl Mossfeldt, Yale World Fellow

Reflektioner från Yale

Alan Plattus, professor Yale University.

Hur kan vi jobba mindre för bättre resultat

Axel Josefsson (M), kommunstyrelsens ordförande
Mattias Jonsson (S), riksdagsledamot
Helena Bjarnegård, riksarkitekt
Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad
Jörgen Hermansson, portföljledare Älvstaden, Göteborgs Stad
Lena Andersson, VD, Älvstranden Utveckling

Avslutning

Lena Andersson/Helena Bjarnegård

Fusion Point logotyp

Om Fusion Point Gothenburg

Forskningsprogrammet Fusion Point Gothenburgs breda ambition har varit att stärka mötet mellan forskning och praktik inom arkitektur och stadsbyggande. Strategin för detta är att utveckla en aktiv designprocess där olika teoretiska och praktiska perspektiv kan smältas samman på mer produktiva sätt. Denna grundtanke avspeglas i programmets namn: Fusion Point Gothenburg.

Porträttbild på Nils Björling, Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik.

Fusion Point skriftserie

Fusion Point Gothenburg pågick under åren 2016–2019 och i januari 2020 presenterades slutsatserna i en rad rapporter i en samlad skriftserie.