Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Seminarium – 22 januari 2019

Seminarium 2 hölls på Johanneberg Science Park, Chalmers konferens, och inleddes med en introduktion som förklarade kopplingen mellan seminarium 1 och det fokus och upplägg vi har valt för seminarium 2. Det två seminarierna bygger på så sätt på varandra.

Därefter följde en presentation av Alan Plattus, professor, Yale School of Architecture och Lars Marcus, professor, Chalmers.
De presenterade en hypotes om hur vi tror att man bör förstå Göteborgs byggda form. Förhoppningen är att på så sätt illustrera de underliggande frågeställningar vi tror måste beaktas i planeringen av stadens fortsatta utveckling och som inte i dagsläget får det fokus de förtjänar.

Kommentarer på presentationen gavs Alexandra Hagen, VD, White Arkitekter, Carolin Folkeson, Norconsult, samt av Ulf Kamne, fd vice ordförande i kommunstyrelsen.

En stor del av dagen användes för reflektioner och diskussioner kring de hypoteser som presenterats.

Fusion Point - Hur skall vi förstå Göteborgs byggda form?

Filmen visar hela seminariet den 22 januari 2019, presentationerna hålls på engelska.