Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Frukostseminarium: Varför en halvö vid Masthuggskajen?

Aktuellt, Älvstranden Utveckling Publicerad 21 april, 2021

Varför ska det byggas en två hektar stor halvö vid Masthuggskajen? Och hur ska det gå till?

Under vårt frukostseminarium den 22 april berättade Rune Arnesen och Cecilia Andersson från Älvstranden Utveckling om arbetet med och planeringen av den nya halvön norr om Järntorget. De svarade också på frågor från tittarna.

Se seminariet

Här kan du se det inspelade seminariet om halvön.

Om halvön

Var ska den ligga?
Halvön byggs norr om Folkets hus på Järntorget, vid Rosenlundskanalens förlängning.

Hur stor blir halvön?
Den kommer få en totalyta på 20 000 kvadratmeter, vara 200 meter bred och sträcka sig 100 meter ut i älven.

Vad ska byggas på halvön?
Här kommer finnas både bostäder, kontor och verksamhetslokaler. Halvön kommer att bli en del av det kajstråk som ska förbinda Masthuggskajen med Skeppsbron och de centrala delarna av staden.

Vem kommer att bygga halvön?
Älvstranden Utveckling kommer vara byggherre för all grundläggning på halvön. Halvön kommer att bestå av fyra fastigheter och allmän platsmark (till exempel trottoarer, gator och park). Fastigheterna ägs av Stena Fastigheter, som bygger hyresrätter, skola, lokaler för restauranger och caféer samt kontor och Riksbyggen som ska uppföra bostadsrätter. Elof Hansson Fastigheter kommer tillsammans med Alecta Fastigheter att bygga kontorshusen Global Business Gate. Gator och allmän plats ägs och uppförs av trafikkontoret, Göteborgs Stad.

När startar bygget och hur ser tidplanen ut?
Upphandlingen av grundläggningsarbetet beräknas ske under 2021. Om allt går enligt plan startar arbetet med grundläggningen i mars 2022. De första kontorshusen beräknas klara under 2025 och de första bostäderna 2026.

Föreläsare på seminariet

Rune Arnesen

Rune Arnesen

Stadsutvecklingschef Älvstranden 031-368 96 61
Mejla Rune rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se