Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Citylab

En stadsdel som är planerad och certifierad enligt Citylab lägger grunden för en jämlik och trygg miljö som är tillgänglig för alla. Den har minskad negativ klimat- och miljöpåverkan och kan stå emot klimatförändringar. Stadsdelen är flexibel och kan anpassas för ändrade behov i framtiden.

Verktygslådan för hållbara stadsdelar

Certifieringssystemet och processledningsverktyget Citylab, som är utvecklat av Sweden Green Building Council, SGBC, är ett konkret verktyg för att styra mot hållbar stadsutveckling. Citylabmetodiken bidrar till att integrera hållbarheten så att den blir en självklar del av projektet. Metodiken bygger på samverkan, transparens och gemensamma innovationer.

Inom Citylab finns möjlighet till fyra olika certifieringar:

  • Certifiering av hållbarhetsprogram
  • Certifiering av handlingsplan för stadsutvecklingsprojekt
  • Certifiering av handlingsplan för delprojekt
  • Certifiering av en stadsdels hållbarhet.

Masthuggskajen är hållbarhetscertifierad

Masthuggskajen i Göteborg blev 2018 det första svenska stadsutvecklingsprojektet att hållbarhetscertifieras för planeringsskedet, enligt Citylab. Projektet har blivit en föregångare genom att integrera hållbarhetsperspektivet i den gemensamma planeringsprocessen.

Inom ramen för projektet byggs en ny halvö i vattnet utanför den befintliga Masthuggskajen. Det innebär ett nytt kajstråk som skapar närhet till många områden utmed älven.

Masthuggskajen prisas för sin hållbara stadsutveckling

Masthuggskajen är i högsta grad en ”influencer” inom hållbar stadsutveckling, enligt vinnarmotiveringen. Första pris inom kategorin ”Årets Citylab-projekt” i den prestigefulla tävlingen Sweden Green Building Awards går till Masthuggskajen.

Citylabs logotyp

Citylab – hållbar stadsutveckling för svenska förhållanden

Citylab är ett certifieringssystem med fyra certifieringar i olika skeden i stadsbyggnadsprocessen, från tidig planering till förvaltning.

Vill du veta mer?

Kristian Käll

Kristian Käll

Hållbarhetschef 031-368 96 04
Mejla Kristian kristian.kall@alvstranden.goteborg.se