Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Årsredovisning 2023: Ett år präglat av förändringar

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Pressmeddelanden Publicerad 11 mars, 2024

Koncernen Älvstranden Utveckling redovisar för år 2023 ett underskott om -280 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Pausandet av projektet på Skeppsbron har bidragit till det ekonomiska underskottet.

I början av året fick Älvstranden Utveckling AB nytt ägardirektiv. Med utgångspunkt i det befintliga fastighetsinnehavet ska bolaget bidra till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter samt samordna utbyggnad av kvartersmark. I det nya ägardirektivet ingår också att driva ett proaktivt hållbarhetsarbete utifrån de globala Agenda 2030-målen.

– Året har präglats av flera viktiga händelser och förändringar, framför allt det nya ägardirektivet. Koncernens negativa resultat för året har påverkat det egna kapitalet avsevärt och utmaningen vi står inför nästa år är främst att genomföra förändringen av bolagets uppdrag samtidigt som vi säkrar att vi har en ekonomi i balans, säger Boris Ståhl (S), styrelseordförande, Älvstranden Utveckling AB.

En bidragande orsak till årets stora underskott är pausandet av projektet på Skeppsbron, där 195 miljoner kronor upparbetats sedan 2006 då Älvstranden Utveckling påbörjade arbetet. Efter kommunfullmäktiges beslut hösten 2023 fick bolaget skriva ner projektet vilket belastade årets resultat. Utökade avsättningar för halvöprojektet på Masthuggskajen till följd av indexökning bidrog också till årets underskott.

Boris Ståhl, styrelseordförande, Älvstranden Utveckling AB.

Fokus på hyresavtalen

Under året har Älvstranden Utveckling AB ökat nettouthyrningen genom att öka nyuthyrningen såväl som att omförhandla våra befintliga avtal.

Det har också varit fokus på att ta ut en marknadsmässig hyra där hyresgästen fått tydliga förväntningar på hur förhyrningen ser ut. Den ökade inflationen gör att det har lagts större vikt vid indexklausulerna. Det framgår tydligt att bolagets totala affär förbättras när det investeras i fastigheterna och i hyresgästernas lokaler. För ett affärsmässigt fastighetsbolag är såväl hyresanpassningar som full kostnadsersättning i alla projekt en självklarhet.

– Vi behöver ta kontroll över bolagets både kortsiktiga och långsiktiga stabilitet. Utifrån bolagets ekonomiska situation och det nya ägardirektivet innebär det att, på det sätt som ger bäst utfall för Göteborgs Stad, identifiera alla möjligheter till intäkter, vara varsamma med nya investeringar och säkerställa våra pågående projekt, säger Mikael Dolietis, VD Älvstranden Utveckling AB.

Mikael Dolietis, ny vd för Älvstranden Utveckling AB.
Mikael Dolietis, VD, Älvstranden Utveckling AB.

Fakta

Älvstranden Utveckling AB hade hyresintäkter på 456 miljoner kronor och soliditeten uppgick till 17,3 procent under 2023. Bolagets fastigheter värderades till 8,2 miljarder kronor och har en belåningsgrad på 24,3 procent.

Älvstranden Utveckling AB äger 61 byggnader längs bägge sidor Göta älv med en uthyrningsbar yta på 286 000 kvadratmeter. Uthyrningsgraden har minskat något från en hög nivå och ligger på 87,2 procent för 2023.

Tidigare årsredovisningar

Här finns Älvstranden Utveckling ABs årsredovisningar samlade.