Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Årsredovisning 2022: Ökade hyresintäkter drar upp resultatet

Aktuellt Publicerad 23 februari, 2023

Älvstranden Utveckling levererar ett förbättrat resultat för 2022 jämfört med året innan. Resultatet efter finansiella poster hamnar på 94,8 miljoner kronor. Bakom det förbättrade resultatet ligger bland annat ökade hyresintäkter och realisationsresultat för sålda fastigheter.

— Det är mycket glädjande att vi visar positiva siffror för andra året i rad, vårt fastighetsbestånd är väl placerat i stan och attraktivt för hyresgäster och köpare. Det visar inte minst de lyckade försäljningar vi genomfört under 2022, säger Rickard Eriksson (M), styrelseordförande, Älvstranden Utveckling AB.

Transaktionsvinsterna för 2022 uppgick till 99,3 miljoner kronor, främst från fyra försäljningar av byggrätter avsedda för bostadsändamål, såväl hyresrätter som bostadsrätter. Två byggrätter såldes i Eriksberg, en på Masthuggskajen och en i Gullbergsvass.

— Trots en orolig omvärld har vi fått ut byggrätter på marknaden. Försäljningarna i Eriksberg har ett värde på över 300 miljoner och kommer bidra med över 200 nya bostäder till göteborgarna, säger Lena Andersson.

Ekonomi i balans

Även under 2022 fortsatte Älvstranden Utvecklings 86 medarbetare att bidra till utvecklingen av Göteborg: 81 bostäder stod färdiga och 1462 var i produktion. Bolagets fastigheter värderades till 8,8 miljarder och hade en belåningsgrad på 17,6 procent och hyresintäkterna uppgick till över 400 miljoner.

— Under året har arbetet med att bygga halvön på Masthuggskajen kommit i gång, en viktig pusselbit när Göteborg ska närma sig vattnet. En ekonomi i balans är en förutsättning för att vi ska kunna ta oss an så stora projekt och fortsätta leverera enligt vårt uppdrag. I slutändan är det göteborgarna som gynnas när en ny stad växer fram, säger Lena Andersson.

Fakta:

Älvstranden Utveckling AB hade hyresintäkter på 414 miljoner kronor och soliditeten uppgick till 19,5 procent under 2022. Bolagets fastigheter värderades till 8,8 miljarder kronor och har en belåningsgrad på 17,6 procent.
Älvstranden Utveckling AB äger 62 byggnader längs bägge sidor Göta älv med en uthyrningsbar yta på 338 000 kvadratmeter. Uthyrningsgraden har minskat något från en hög nivå och landade på 90,5 procent 2022.