Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstranden Utveckling växlar upp arbetet med klimatomställningen

Aktuellt, Älvstranden Utveckling Publicerad 31 oktober, 2022

Älvstranden Utveckling förstärker sitt arbete inom klimatomställningen och söker två nya medarbetare som ska ta bolagets hållbarhetsarbete i centrala Göteborg ytterligare flera steg framåt.

Sedan i september är Kristian Käll ny hållbarhetschef på Älvstranden Utveckling. Han har lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom hållbarhet och ska leda bolagets hållbarhetsarbete framåt.

— Göteborgs Stad har högt ställda klimatkrav, det handlar om att reducera utsläpp vid nybyggnation och ombyggnation med 90 procent till 2030. Det är en extremt ambitiös men helt nödvändig målsättning som vi ska göra allt för att förverkliga inom vår markutveckling och i vårt eget befintliga fastighetsbestånd, säger Kristian Käll, hållbarhetschef på Älvstranden Utveckling.

Redan på 90-talet stod Älvstranden Utveckling bakom Sveriges första flerfamiljshus som också var passivhus. Sedan dess har bolaget flyttat fram positionerna kring hållbar markutveckling genom att vara först i Sverige med att hållbarhetscertifiera en hel stadsdel genom Citylab Action på Masthuggskajen. I Frihamnen har bolaget satt en ny standard för platsbyggnad och temporära bostäder. Företaget har varit drivande i att utveckla Lindholmen med det kluster som nu bär omställningen mot hållbar mobilitet i Sverige.

—  De riktigt stora utmaningarna inom klimatomställningen ligger i de omfattande utvecklingsprojekten som är i gång på Masthuggskajen, Skeppsbron och Lindholmen. Hur ska så stora volymer byggas på ett sätt som lever upp till stadens klimatmål? Här behövs innovation och målmedvetenhet hos alla delar av den värdekedja som är med och utvecklar staden, säger Kristian Käll.  

Älvstranden Utveckling har idag 300 hyresgäster och 340 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, bland annat på Lindholmen och i Frihamnen. Vårt uppdrag är att uppfylla Vision Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

— Det kommer att ta många år att genomföra Älvstaden. Men redan här och nu ska vi utveckla våra befintliga fastigheter. Det handlar om att optimera och anpassa till nya funktioner på ett resurseffektivt sätt med fokus på cirkulära processer och återbruk, samtidigt som vi strävar efter en så hög nyttjandegrad som möjligt, säger Kristian Käll.

Nu söker Älvstranden Utveckling två nya medarbetare som kan förstärka vårt hållbarhetsarbete med spetskompetenser inom klimatomställning och hållbar fastighetsförvaltning.

Läs mer här:

Hållbarhetssamordnare med inriktning fastighetsförvaltning

Hållbarhetsstrateg med inriktning klimatomställning

Medarbetarbild (16)
Hållbarhetsstrateg med inriktning klimatomställning

Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt fastighetsbolag med uppdrag att genomföra Vision Älvstaden. De centrala delarna utmed Göta Älv ska utvecklas till en tät och levande innerstad präglad av mångfald, med en stor variation av verksamheter, bostäder och mötesplatser. Utvecklingen ska ske med minsta möjliga klimatavtryck, stärka hela regionens näringsliv och samtidigt bidra till jämlika […]

Läs mer här
Medarbetarbild (4)
Hållbarhetssamordnare med inriktning fastighetsförvaltning

Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt fastighetsbolag vars uppdrag är att förverkliga Vision Älvstaden. De centrala delarna utmed Göta Älv ska utvecklas till en tät och levande innerstad, präglad av mångfald och en stor variation av verksamheter, bostäder och mötesplatser. Genom utveckling av mark och fastigheter leder vi omställningen mot ett mer hållbart Göteborg. Med […]

Läs mer här