Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstranden Utveckling summerar 2016

Pressmeddelanden Publicerad 13 februari, 2017

Styrelsen för Göteborgs kommunägda bolag Älvstranden Utveckling fattade vid fredagens styrelsemöte beslut om förra årets resultat.

Koncernen redovisar för helåret 2016 en omsättning på 354,9 (361,0) mnkr med ett rörelseresultat på 172,7 (391,4) mnkr. Soliditeten uppgick till 22%.

-Det är ett mycket positivt resultat, säger styrelseordförande Mattias Jonsson (S). Bolaget har inte haft så hög soliditet på över 10 år. Det betyder att vi står väl rustade ekonomiskt nu när Älvstaden på allvar går in i det konkreta genomförandet.

Nordens största stadsutvecklingsprojekt
Göteborg samlades 2012 kring en gemensam vision om Älvstaden – de centrala delarna utmed Göta älv. Här ska staden utvecklas så att den regionala kärnan stärks, så att Göteborg binds samman över älven och göteborgarna kommer närmare vattnet och så att alla, oavsett bakgrund, har möjlighet att bo, arbeta och leva där. I år väntas några riktigt stora detaljplaner inom Älvstaden bli klara för granskning och antagande. Frihamnen, Masthuggskajen/Järnvågen och Karlavagnsplatsen. Det innebär att en betydande del av den planerade ytan snart kommer att vara planlagd. Totalt omfattar projektet 25.000 nya bostäder och 45.000 nya arbetsplatser.

-Vi har haft ett bra år med fokus på att förbereda organisationen för det som nu kommer, fortsätter Mattias. Bland annat har vi utvecklat vår projektstyrning och byggt upp en mycket hög kompetens inom området hållbar stadsutveckling.

Mer än 5.000 bostäder i produktion
Vid sidan av stora verksamhetsutvecklande projekt i organisationen pågår byggnation i samarbetsprojekt som bolaget projektleder.

  • • Ett första spadtag togs i Lindholmshamnen där 600 nya bostäder ska byggas med första inflyttning hösten 2018.
  • • Produktion pågår av drygt 5 300 bostäder i Kvillebäcken, Västra Eriksberg, Örgryte Torp och Lindholmshamnen. Nära 700 av dessa bostäder färdigställdes 2016.
  • • Markförberedelser påbörjades för 1200 temporära bostäder för studenter, nyanlända och företag på Kvillepiren och i vattnet i Lundbyhamnen.

Dessutom tilldelade Sveriges Arkitekter Planpriset 2016 till Frihamnen där juryn motiverar priset med att det är ”…ett inspirerande föredöme”.