Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstranden Utveckling steppar upp sitt arbete med systematiskt brandskydd

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Hyresgäst, Backaplan, Eriksberg, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Packhuskajen, Ringön, Sannegården Publicerad 16 maj, 2022

Älvstranden Utveckling tar nu nästa steg i sitt arbete med systematiskt brandskydd genom att använda Brandkontroll.nu. Systemet kommer att göra det säkrare för oss som hyresvärd att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete men också för våra hyresgäster i förlängningen.

—  Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att man metodiskt ska gå igenom behovet av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt, säger Stefan Sporrefält, förvaltningsutvecklare på Älvstranden Utveckling.

På Älvstranden Utveckling arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vårt systematiska brandskyddsarbete. En del i detta är att öka samverkan och tydliggöra kontakten med våra hyresgäster. Nu görs det alltså ännu en förbättring i det arbetet genom systemet Brandkontroll.nu.

—  I systemet kommer Älvstranden Utvecklings alla byggnader att läggas in och det är också kopplat till rätt kontaktpersoner hos oss. Vi lägger även in brandskyddsritningar och kontrollpunkter. Totalt sett blir det över 2 500 kontrollpunkter för Älvstranden Utveckling som behöver kontrolleras två gånger per år. Vid kontrollerna jobbar man online direkt i det molnbaserade systemet och de eventuella fel som genereras skickas direkt till respektive förvaltare som kan se till att det fixas till, säger Stefan.

I systemet finns också anvisningar för hur kontrollerna ska gå till och tips för hur det ska se ut. En annan fördel är att Higab, som är Älvstranden Utvecklings moderbolag, använder samma system sedan ett flertal år.

—  Vi tar all deras erfarenhet med oss in i arbetet där vi kan hitta kopplingar och synergier på många olika sätt, säger Stefan.

I en förlängning kommer det även att finnas en möjlighet för våra hyresgäster att använda systemet fullt ut. Hyresgästerna kan då se sin egen lokal och det brandskydd som omfattar lokalen. I systemet kan man också lägga upp en systematik för varje hyresgäst anpassat till deras behov så att de själva kan genomföra och kontrollera sitt brandskydd.

—  Användandet av systemet kommer att göra det enklare för hyresgästerna. Alla hyresgäster kommer att ges möjlighet att logga in i systemet och bekräfta sin del av det systematiska brandskyddsarbetet som man själv ansvarar för som hyresgäst. De kommer även att hitta tips och manualer hur de kan arbeta med frågan, avslutar Stefan.